O peníze se organizace poskytující sociální služby mohly hlásit na přelomu července a srpna díky tomu, že kraj pro ně v červnu vyhlásil mimořádný termín dotačního řízení. Šlo o reakci na loňské vládní nařízení o platech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, připomněla středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Z jejích slov plyne, že poskytované peníze jsou určeny jak na spolufinancování nákladů spojených se zvýšením platů schváleným vládou, tak s navýšením kapacit sociálních služeb.

V rámci dotací, pro jejichž poskytnutí již zvedli ruce středočeští zastupitelé, rozděloval kraj peníze, které na podporu poskytování sociálních služeb obdržel od ministerstva práce a sociálních věcí.