Zvýšení přirážek k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu nebo za jiná porušení přepravních podmínek jako jednu ze změn, jež od srpna vstoupí v platnost, ohlašuje web Pražské integrované dopravy (PID).

Mírnější přístup Prahy

Základní sazba pokuty pro černé pasažéry, tedy cestující přistižené bez platné jízdenky nebo předplaceného kuponu, se nemění: dosahuje 1500 Kč. Vzroste však částka, již takoví lidé obyčejně skutečně zaplatí: v případě úhrady na místě revizorovi nebo do 15 kalendářních dnů v doplatkové pokladně je totiž sankce nižší: dosud platných 800 Kč se zvýší na rovnou tisícovku.

Jen v hlavním městě bude zachována možnost zůstat na osmi stovkách pokuty: v případě, že si dotyčný do pěti pracovních dnů koupí předplatní kupon pro Prahu s roční platností (za 3650 Kč; k čemuž představitelé metropole rádi zdůrazňují, že to znamená plný servis veřejné dopravy v hlavním městě za desetikačku denně).

Ve vlacích jiná pravidla

Pokutou ve výši 1500 Kč se trestá i zapomenutý předplatní kupon. Ten může být spojen s různými takzvanými identifikátory: nejenom s kartou Lítačka, ale třeba i s bezkontaktní bankovní kartou, slevovou In Kartou Českých drah nebo mobilní aplikací PID Lítačka (vždy ale pouze s jediným konkrétním). Pokud cestující, který při kontrole nemohl revizorovi předložit patřičný doklad, do 15 dnů prokáže v doplatkové pohledně, že v době kontroly pro dané místo zaplaceno měl (případně měl nárok na bezplatnou přepravu) a chyběl mu jen doklad, který by to potvrzoval, bude to stát pouze 50 Kč.

Možnost dodatečně předložit doklad PID však neplatí v případě přistižení ve vlaku – byť cestující, který by se prokázal kuponem PID přímo ve vagonu, by s uznáním jeho platnosti neměl problém.

Víc se bude platit také za přepravu psa či rozměrného zavazadla – a to nejen v rámci tarifu, ale i na případných pokutách uložených těm, kteří na tuto platbu „zapomněli“. Taxa přepravného vzroste ve vozidlech PID (kromě vlaků, kde platí tarify konkrétního železničního dopravce) z dosavadních 16 Kč na dvacku.

A odhalené nezaplacení znamená vyměření přirážky ve výši 400 Kč; v případě uhrazení na místě nebo do 15 dnů půjde o 200 Kč. Nově se na 1000 Kč zvyšují také sankce ukládané za znečištění vozidla nebo jeho poškození (obecně za „porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek“). V tomto případě je částka pevná a neměnná; možnost využít sníženou sazbu neexistuje.

Nemění se pouze ceny

Samotné zvýšení tarifů PID se vztahuje jak na cestování ve středních Čechách (nově i se zahrnutím autobusů v části Kolínska a Kutnohorska, jejichž začlenění do systému PID startuje právě od neděle 1. srpna), tak na jízdy po Praze.

Existují ale rozdíly: zatímco ve středních Čechách podraží i předplatní kupony (s menším navýšením než jednotlivé jízdenky), hlavní město zatím ceny časových kuponů nemění – s výjimkou přenosných předplatních kuponů, jež pro zaměstnance pořizují firmy bez provázanosti na jméno konkrétního cestujícího. Navíc lidem v hmotné nouzi Praha nabídne 70procentní slevu na pořízení předplatního jízdného na měsíc či čtvrtletí.

Obecně platí, že v případě pravidelného cestování bude využívání kuponů – měsíčního, čtvrtletního i ročního – výrazně výhodnější v porovnání s jednotlivými jízdenkami než dosud. To také sděluje už název aktuální kampaně PID: Kup si kupon. Jeho výhody ocení i uživatelé lanovky na pražském Petříně: tam se nově bude platit „turistických“ 60 Kč za jednu jízdu, avšak držitelé kuponů (stejně jako pražských návštěvnických jízdenek s platností 24 hodin a déle – které mimochodem také zdražují) nezaplatí nic navíc.

Uváděné navýšení cen jednotlivého jízdného dosahuje 25procent; v některých regionech, zejména vzdálenějších od Prahy, však cestující mohou zaznamenat zdražení citelnější. Jednotlivé jízdenky kupované v Praze prostřednictvím SMS zpráv budou kvůli provizi navíc dražší než ty papírové nebo sice elektronické, ale koupené prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka.

Ve středních Čechách, kde SMS jízdenky na příměstských tratích neplatí, je cena jednotlivých jízdenek shodná, ať si je cestující pořídí v automatu, od řidiče či pokladní na nádraží, nebo pomocí mobilní aplikace. Jízdenky PID bude od počátku srpna nově možné koupit i přímo u průvodčích ve vlacích. Pro seniory starší 70 let se na možnosti cestovat autobusem PID zdarma nic nezmění (musí však mít u sebe doklad prokazující věk).