Kovács upřesnil informace krajského úřadu z minulého pondělka, jež opozdilcům příliš velké naděje nedávaly. Webové stránky hejtmanství 3. června uváděly, že půlmiliardu připravenou k rozdělení vyčerpaly požadavky uplatněné už během prvních dvou minut po spuštění registrací – a i pak se další žádosti sypaly jak lavina: za dvě a půl hodiny se jich sešlo 11 261!

Skutečné požadavky se však pohybují ve zcela jiných cifrách. Zjistili to úředníci poté, co se na zadané registrace podívali důkladněji: ukázalo se, že mnozí zájemci nedopatřením odeslali registraci opakovaně. Stejnou žádost, ale vícekrát. A duplicitních žádostí se podle aktuálního sdělení krajského úřadu „sešlo poměrně značné množství“. Po jejich vytřídění se ukazuje, že peníze jsou k mání ještě po týdnu.

Zkušenost z minulých výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace navíc ukazují, že zdaleka ne všichni, kteří projeví zájem na počátku, záležitost dotáhnou až ke konečnému čerpání dotace. Třeba proto, že po elektronické registraci už nesplní další z požadovaných podmínek: do 20 pracovních dnů dodat na krajský úřad žádost v papírové podobě: vytištěnou, podepsanou a doplněnou požadovanými přílohami. Rozhodně tedy mají šanci získat peníze i uchazeči, kteří budou žádat nyní.

Vytřídění duplicit zmiňovaných Kováscem čísla zásadně změnilo: v pondělí 10. června bylo k času 7.30 registrováno celkem 4535 žádostí požadujících dohromady 535,7 milionu korun. Přesně součet dosahoval 535 665 929 Kč. „Vzhledem k tomu, že celkem má Středočeský kraj díky příslibu ministerstva životního prostředí k dispozici 575,5 milionu, mohou žadatelé stále své žádosti podávat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že jim bude dotace poskytnuta,“ upozornil Kovács.

Nyní příspěvky, později pokuty

Podávat další žádosti na internetové adrese kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost náměstek hejtmanky vysloveně doporučuje.

Aktuální třetí výzva kotlíkových dotací je jednou z posledních možností, jak získat příspěvek na náhradu starého kotle novým zařízením – tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu nebo plynovým kondenzačním kotlem – předtím, než od 1. září 2022 začne platit zákaz provozovat neekologické kotle emisní třídy I a II; bez ohledu na to, kdy byly pořízeny.

Tomu, kdo nařízení nebude respektovat, stát hrozí pokutami až do výše 50 tisíc korun. Přehled o kotlích přitom úřadům přinese povinné předávání údajů o provedených revizích.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji
* Příspěvek lze získat až do výše 127 500 Kč, a to v závislosti na volbě nového zdroje tepla a místě bydliště:

- dotaci je možné čerpat ve výši:

+ maximálně 75 procent výdajů při instalaci plynového kondenzačního kotle – nejvýše 95 tisíc korun; + maximálně 80 procent výdajů při instalaci kotle na biomasu s ručním přikládáním – nejvýše 100 tisíc korun;

+ maximálně 80 procent výdajů při instalaci tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu – nejvýše 120 tisíc korun;

- dotace se dále navyšuje o jednotný příspěvek 7500 Kč žadatelům z obcí a měst uvedených na seznamu takzvaných prioritních obcí (lokalit s nejvíce znečištěným ovzduším v kraji).

* Kraj nabízí vybraným skupinám občanů možnost zálohových plateb (tedy získání dotace předem a ne až zpětně po dokončení prací):

- zálohy se nabízejí mladým lidem od 18 do 29 let a seniorům nad 65 let z takzvaných prioritních obcí;

- možnost zálohové platby se dále týká devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů: Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou;

- o zálohovou platbu mohou dále požádat držitelé průkazu pro osoby se zdravotním postižením, a to bez ohledu na věk i lokalitu.

Zdroj: náměstek hejtmanky Gabriel Kovács