Činnost organizací připravujících protidrogové projekty kraj finančně podporuje i jinými způsoby; tradičně třeba poskytováním dotací ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence. Nově zavedený a ještě nověji zrušený dotační program, zařazený pod odbor bezpečnostního ředitele, měl být pilotním projektem v rámci „operativní koordinace financování protidrogové politiky v kraji“.

O peníze se však přihlásily pouze tři organizace, které si řekly dohromady o půl druhého milionu. Právě těchto žadatelů se týká příslib individuálních dotací, jež mají být poskytnuty ještě v letošním roce. A zřejmě by mohli uspět i další zájemci, pokud budou jejich požadavky smysluplné – takže projekty v rámci poskytování primární péče nemají být ohroženy. Aby se peníze k organizacím dostaly, bude individuální dotace podporovat i opozice, naznačil Petr Štěpánek (STAN).

Úředník udělal chybu

Důvodem ke zrušení je vedle nečekaně malého zájmu také pochybení v souvislosti s vyvěšením informací na úřední desce. „Došlo k porušení zákona při sejmutí oznámení o programu,“ připustil radní Bezděk s tím, že nebyl dodržen termín zveřejnění po dobu 90 dnů. Což je voda na mlýn politických protivníků.

„Důvod je tedy jen jeden,“ zdůraznil Vít Rakušan (STAN), který měl resort bezpečnosti v krajské radě na starosti dříve. „Jestliže to nebylo řádně vyvěšeno, tedy zveřejněno podle zákona, peníze vyplatit nemůžete – a uvádět další důvod je bezpředmětné,“ obrátil se ke svému nástupci s výzvou k potrestání úředníka, který pochybil. „Ano, úředník udělal chybu,“ potvrdila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Pravidla se mají zmírnit

Rakušan se však pozastavuje i nad tím, že se přihlásili pouze tři žadatelé (vlastně čtyři, z nichž tři vyhověli stanoveným podmínkám). To podle jeho hodnocení znamená, že program „nebyl dobře nastaven“ – přičemž se obává hrozby pro poskytování spektra služeb. Vyzývá také hejtmanství k lepší komunikaci s organizacemi poskytujícími služby v této oblasti – což se týká i tak velkých subjektů, jakými jsou Magdaléna či Semiramis.

Pravidla nového programu, jež prý vzešla z konzultací s odborníky, se skutečně budou měnit. „Na rok 2020 chceme program nastavit tak, abychom se vyhnuli individuálním dotacím,“ slibuje Bezděk zmírnění podmínek tak, aby se mohlo přihlásit více žadatelů.

Zrušený program protidrogových dotací

* Jde o na jaře schválený Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z odboru Bezpečnostní ředitel v rámci tematického zadání Primární prevence, pro který byly vyčleněny čtyři miliony korun

* Důvody zrušení:

- informace o tomto dotačním programu nebyly zveřejněny tak, aby vyhověly pravidlům zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

- program nenaplnil očekávání, když se podle nastavených podmínek ozvali pouze tři žadatelé s celkovým požadavkem na čerpání necelých 40 procent připravených peněz – konkrétně 1 591 500 Kč

* Žadatelé dostanou informace o zrušení programu a o možnosti řešit jejich žádosti o krajskou finanční podporu pro udržení protidrogových aktivit formou individuální dotace ještě v tomto roce

* Pro příští rok budou připravena nová pravidla – s méně restriktivními podmínkami

Zdroj: Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví