Počty nově nakažených lidí nemocí covid-19 klesají v Česku velmi pozvolna, naopak ještě několik týdnu podle odborníků porostou čísla lidí hospitalizovaných kvůli těžšímu průběhu nemoci. Nicméně i přesto tuto hroznou skutečnost se ve Středočeském kraji připravují na nadcházející turistickou sezonu. Konkrétně Středočeská centrála cestovního ruchu již má připravené marketingové plány, kampaně, ale zda nakonec budou využité ty připravované, není, kvůli nynější situaci způsobené pandemií covid-19, jisté.

„Středočeská centrála cestovního ruchu bude muset pružně reagovat na změnu podmínek v turismu. S tím souvisí také pružná úprava kampaní tak, aby byl jejich dopad co nejefektivnější a zároveň nejekonomičtější,“ poznamenala Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje.

Kromě finanční podpory organizátorů tradičních středočeských kulturních, sportovních či společenských akcí (o přidělení dotací by měli zastupitelé rozhodovat 29. března, pozn. red.), poskytne kraj 600 tisíc korun Klubu českých turistů na údržbu a značení turistických tras a cyklostezek.

Přilákat nejen tuzemské ale i zahraniční turisty by měl nový projekt zaměřený na pískovcová skalní města v České republice. Na něm se podílí čtyři kraje: kromě Středočeského ještě Královehradecký, Ústecký a Liberecký a organizace destinačního managementu, ve kterých pískovcové masivy leží, a to České Švýcarsko, Broumovsko a Český ráj. Středočeši na projekt poskytli podporu ve výši padesát tisíc korun.

„Cílem projektu je vytvoření konkurenceschopného produktu se silnou marketingovou značkou a podpora v oblasti cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu,“ shrnula Helena Frintová.

Dalším lákadlem pro turisty má být Geopark UNESCO Český ráj, ale i jedna z nejznámějších dálkových cyklotras takzvaná Labská stezka kopírující řeku Labe od jejího pramene až po ústí do Severního moře.

„V loňském roce jsem spolu s kamarády stezku zdolal. Moc se mi to líbilo, při cestě bylo dost míst k ubytování. Za mne je to vhodné i pro rodiny s dětmi. Zkusím to doma navrhnout,“ řekl s úsměvem ve tváři Miroslav Novotný.

Akce Alokovaná částka v rozpočtu Středočeského kraje
Podpora významných kulturních, společenských a sportovní akcí 6 380 000 Kč
Klub českých turistů 700 000 Kč
(300 tisíc Kč bude použito na obnovu 1/3 všech vyznačených pěších tras v kraji, 250 tisíc korun na výrobu cykloznaček pro údržbu cyklotras, jejich instalaci v terénu a kontrolu jejich stavu, 50 tisíc korun na pravidelnou údržbu informačních systémů a na instalaci nových turistických směrovek a tabulek (těch je v kraji 7 tisíc), 100 tisíc korun bude použito na financování projektu Středočeská desítka (projekt několika pochodů organizované turistiky pro širokou veřejnost v celkovou délkou trasy 50 km).
Pískovcová skalní města ČR 50 000 Kč
Labská stezka 180 000 Kč
Geopark Barrandien 50 000 Kč
Geopark UNESCO Český ráj 60 000 Kč
Program na podporu rozvoje destinačních managementů Stř. kraje 3 500 000 Kč
Program na podporu turistických informačních center Stř.kraje 1 500 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, Helena Frintová