Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka ho v Praze 17. prosince předá proboštovi boleslavské Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána Liboru Budínovi. ČTK to za organizátory sdělila Marcela Fialková. Duka také jmenoval Bulína strážcem Palladia země české a 17. prosince mu na arcibiskupství předá i jmenovací dekret.

Dárek pro svatého Václava

Obrázek, který podle legendy darovala svatému Václavu jeho babička svatá Ludmila, se dosud vystavoval jen výjimečně o velkých svátcích. Od nového roku bude vystaven v boční kapli mariánské baziliky vedle oltáře. S ohledem na cenu palladia, které je svým významem srovnáváno s korunovačními klenoty, bude kaple zabezpečena, a přístupná tak bude jen s průvodcem.

Palladium je spojováno se svatým Metodějem, který jej podle tradice věnoval při křtu svaté Ludmile, a proto je významem srovnáváno s korunovačními klenoty. Po smrti Ludmily obrázek zdědil svatý Václav, který jej nosil celý život až do svého skonu. Po jeho smrti se obraz na mnoho let ztratil. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie vznikla na místě, kde byl podle legendy obraz znovunalezen ve 12. století. Za husitských válek byl reliéf roztaven a v první polovině 15. století ho nejspíše z dochované hmoty opět odlil neznámý umělec.

Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud byl roku 1650 v triumfálním průvodu přenesen do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Baziliku opouští jen výjimečně. V roce 2015 se stal národní kulturní památkou.

Kardinál Duka odslouží půlnoční mši

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie se na přelomu roku poprvé otevře po rekonstrukci. O půlnoci se v ní uskuteční poutní mše, kterou bude sloužit kardinál Duka. Poutníci přijdou na tento den z Prahy po Via Sancta - nejstarší české poutní cestě, která vede z Prahy přes Kbely a Dřevčice do Staré Boleslavi. Začíná se 31. prosince ve 14:00 na Staroměstském náměstí v místě, kde stával mariánský sloup.

Rekonstrukce baziliky začala před dvěma a půl lety. Po celou dobu oprav byl kostel pro místní věřící i poutníky uzavřen. Rekonstrukci umožnila dotace Evropské unie 242 milionů korun, z nichž 125 milionů šlo na rekonstrukci mariánské baziliky a zbytek na opravu baziliky sv. Václava.