Některým s těmito pracemi pomohly příspěvky Středočeského kraje. Mezi podpořené záměry se třeba před dvěma roky dostala rozsáhlejší úprava rybníka v Podvekách na Kutnohorsku, k větším úspěšným projektům se zařadila také třeba revitalizace rybníku v obci Krakovec na Rakovnicku nebo v poměrně nedaleké obci Třtice rekonstrukce požeráku čili rybniční výpusti spojená i s vytvořením litorálního pásma neboli mělčiny na rybníku přímo v centru. 

Na obnovu a revitalizaci rybníků a malých vodních toků Středočeský kraj v uplynulých letech věnoval kolem osmi milionů ročně prostřednictvím krajského fondu životního prostředí a zemědělství. Mezi úspěšnými žadateli, jichž byla bezmála třetina, figurovaly vedle obcí také organizace rybářského svazu. Finanční podpora jednotlivých akcí se pohybovala v řádu statisíců korun.

Zpravidla tyto peníze posloužily k odstraňování nánosů a odbahnění či k obnově hrází, úpravám propustí, přepadů a stavidel. Pomohly nejenom zlepšit schopnost zadržovat vodu, ale v některých případech také zlepšily opatření proti povodni. Posloužily také ke zlepšení biotopu vodních živočichů, ale někdy také umožnily i lepší rekreační využití vodních ploch. 

V roce 2017 k tématu rybníků nebyl otevřen Středočeský fond životního prostředí a zemědělství ani Středočeský povodňový fond, sdělila v pondělí Deníku Helena Frintová z krajského úřadu. S tím, že tematické zadání těchto fondů na rok 2018 se v současné době připravuje – přičemž se opět počítá s podporou retence vody v krajině obnovou malých vodních nádrží či odbahněním rybníků. „V tuto chvíli však nelze jednoznačně sdělit, jaká témata budou podpořena, protože o tom musí ještě rozhodnout rada a zastupitelstvo kraje,“ uvedla Frintová. 

close Vývoj rozlohy vodních ploch v posledních letech (v hektarech) info Zdroj: Deník zoom_in