Radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) navázal připomenutím, že loni byly v kraji vybudovány dva silniční obchvaty: Chrášťany a Plaňany. A letos v dubnu bylo zadáno hned několik dalších; například Drahelčice, Pečky, Jinočany… „V nějakém stadiu rozpracovanosti je ve Středočeském kraji aktuálně 27 obchvatů,“ konstatoval radní – přičemž připomněl třeba obchvat Jesenice na Praze-západ. Tam se začalo pracovat na výstavbě před dvěma týdny.

Podle Petrtýlových slov krajský odbor dopravy i Správa a údržba silnic Středočeského kraje věnují obchvatům dostatečnou pozornost. „K realizaci jich máme připraveno dost,“ míní. K tomu hejtmanka podotkla, že jak radní Petrtýl, tak ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák „na tom velmi intenzivně pracují“. Díky aktivitě kraje se podle ní podařilo posunout třeba přípravy obchvatu Rakovníka. Dlouho se čeká třeba i na obchvat Benešova, kde sama bydlí.

Občanští demokraté se nicméně soustředí především na jednu z chystaných akcí: zamýšlený obchvat Olbramovic na Benešovsku. Martin Kupka (ODS) upozornil, že ministerstvo dopravy zrušilo stavební povolení, které vydal krajský úřad. „A to s řadou výtek: nedoručoval účastníkům řízení, porušil správní řád,“ poznamenal.

Jermanová upozornila, že stavba v Olbramovicích není akcí kraje, ale státu zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic. Nepopírá však, že v souvislosti s přípravou stavebního povolení krajský úřad pochybil. Dopad na zahájení stavby to však prý mít nebude. „Ředitel úřadu mi slíbil, že v žádném případě nedojde k ohrožení termínu, konstatovala hejtmanka. Ředitel Jiří Holub upřesnil, že na základě stanoviska ministerstva odbor dopravy neprodleně „začal konat, jak určuje zákon“. Podrobnosti k probíhajícímu správnímu řízení nicméně sdělovat nemůže. Kupka však má jasno: „Chyby v rozhodnutí krajského úřadu výstavbu jednoho z důležitých obchvatů odloží.“

Právě pod dojmem vývoje kolem olbramovického obchvatu navrhl Kupka roli zmocněnce pro urychlení výstavby obchvatů měst a obcí, jehož úkolem by bylo „sledovat vývoj projednávání přípravy obchvatů“, „vyvíjet aktivity, které by klíčové projekty urychlily“ a důsledným prosazováním jednotlivých projektů by zabránily prodlužování dopravních staveb. S tím, že pověřený zastupitel by neměl ambici zasahovat do výkonu státní správy; podle navrhovatelů měl sledovat dodržování zákonných lhůt a kvalitu rozhodnutí.

„Záleží nám na tom, aby kraj byl schopen pomáhat městům a obcím: tam, kde sám investorem není, vyvíjel tlak na Ředitelství silnic a dálnic – a tam, kde investorem je, aby se důsledně věnoval přípravě staveb a nedopustil, že se klíčové dopravní stavby opakovaně odkládají o další léta,“ uvedl Kupka. Jeho stranický kolega Libor Lesák poznamenal, že se nedávno zúčastnil projednávání EIA (řízení ke vlivu stavby na životní prostředí) pro spojnici D7 a D8. „Přestože se jedná o jednu z klíčových investic Středočeského kraje, nikdo ze současné vládní koalice u projednávání nebyl. Pokládám to za zásadní chybu a opomenutí,“ prohlásil na jednání zastupitelů.

I když návrh na ustavení koordinátora pro obchvaty neprošel, výsledkem debaty je, že zastupitelé dostanou přehled o výstavbě obchvatů na území kraje a postupu přípravy dalších. Zpracování tohoto dokumentu by ani nemělo zabrat moc času. Budováním obchvatů se letos zabýval výbor pro dopravu – a tak prý bude stačit materiál aktualizovat.