Současně však varuje, že rok co rok musí policisté společně s hasiči i zdravotnickými záchranáři řešit situace, kdy se použití ohnivých efektů vymklo původnímu záměru a pyrotechnika zcela pozbyla své přízvisko „zábavní“ – a přestala být i „zábavná“. Ač měla být odpalována pro radost a směrem k nebi, situace se vyvinula tak, že připomínala spíše peklo. A místo úsměvů byly výsledkem bolest, žal a ztráty – ať už škody na majetku, nebo poničení prstů, zraku, sluchu… Zkušenosti z minulých let přitom ukazují, že žádá pyrotechnika není v tomto směru dost bezpečná: při nesprávném použití mohou podpalovat či trhat tkáně nejen veliké kulové pumy nebo rachejtle všeho druhu, ale i zdánlivě nevinné římské svíce – a dokonce i „obyčejné“ petardy, pokud explodují v dlani.

Při nákupu nekoukat jen na cenu

Ostražitost je podle Hašlové na místě už při nákupu. „Pyrotechniku je nejlepší koupit v kamenných obchodech nebo ve stáncích umístěných v nákupních střediscích. Pouliční stánky dostatečně nezaručují, že zakoupené zboží nebude zvlhlé,“ radí policistka – byť venkovní stánkaři by se dozajista ohradili, že oni mají vše v pořádku. Hašlová však u pyrotechnických výrobků klade na správné skladování spojené s ochranou před venkovní vlhkostí mimořádný důraz. „V lepším případě způsobuje jejich selhání – a v horším případě jejich nenadálou destrukci,“ upozornila, že tady jde nejen o funkčnost, ale i o bezpečnost. Veronika Čermáková za středočeské policejní ředitelství navíc upozornila, že obal má mít nakupované zboží původní – a ten by neměl být nejen navlhlý, ale ani roztrhnutý, zmáčknutý nebo prohnutý.

„Každý takovýto výrobek musí být opatřen návodem k použití v češtině, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a též značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti,“ upozornila dále Hašlová. S tím, že pokud cokoli chybí, je lepší nekupovat. Při samotném používání je pak na místě dodržovat nejenom pokyny v návodu, ale rovněž si zachovat střízlivý úsudek a zdravým rozumem se skutečně řídit. Nedílnou součástí silvestrovských oslav je podle slov Čermáková nejen používání pyrotechniky, ale také zvýšená míra konzumace alkoholu. „Kombinace těchto dvou činností může být velice nebezpečná!“ upozornila.

Bezpečná vzdálenost, bezpečný prostor

Především je třeba pamatovat na to, že rachejtle nejsou konstruovány k odpalování z ruky – a za všech okolností musí mířit do volného prostoru; dále je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí, ale i od budov, aut či třeba křoví. Pokud efekt selže, je na místě počkat, zda k iniciaci nedojde se zpožděním (a to bez osahávání i okukování z bezprostřední blízkosti, kde se asi stala chyba) – a pokud se nic neděje, je takovou pyrotechniku třeba bezpečně zlikvidovat vodou.

Domácí kutilství zde nemá místo

„Samostatnou kapitolou jsou zranění a škody na majetku, které jdou na vrub domácím „kutilům pyrotechnikům“. Tyto jejich výrobky jsou zcela mimo zákon a vůbec by neměly spatřit světlo světa, protože často jsou nestabilní a velmi nebezpečné,“ upozornila Hašlová. Policie ČR svá hlavní doporučení shrnuje do několika zásad: používat pouze schválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.

Policistka Hašlová navíc upozorňuje: není na místě dbát jen na vlastní bezpečnost a na lidi i majetek v okolí. „Především myslete na zvířata, pro která je to velmi stresující a při silvestrovských oslavách velmi trpí,“ vyzývá amatérské odpalovače ohňostrojů. Nicméně i chovatelé domácích mazlíčků musí počítat s tím, že od silvestrovského podvečera se kanonáda prostě ozývat bude až hluboko do noci – a to včetně těch míst, kde používání pyrotechniky běžně zakazuje místní vyhláška.

* Legální nákup pyrotechniky podle věku
- Kategorie F1
– prodejné osobám starším 15 let: pyrotechnické hračky jako jsou prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, vystřelovací konfety… Jedná se o málo nebezpečné výrobky. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost; zpravidla minimálně 1 metr.
- Kategorie F2 – prodejné osobám starším 18 let: římské svíce, fontány, gejzíry… Opět se jedná o málo nebezpečné výrobky. Bezpečná vzdálenost je zpravidla 8 metrů.
- Kategorie F3 – prodejné osobám starším 21 let: malé italské pumy, dělové rány, ohňopády… Tyto výrobky představují středně velké nebezpečí. Bezpečná vzdálenost je minimálně 15 metrů.
- Kategorie F4 – prodejné pouze osobám s platným průkazem odpalovače ohňostrojů: létavice, dělové rány ohňostrojové, italské pumy a kulové pumy. Jedná se o výrobky, které představují velké nebezpečí.
* Jak s pyrotechnikou bezpečně manipulovat
- Výrobek zabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádně přečtěte celý návod.
- Výmetnici upevněte na rovnou podložku, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo převrácení; vždy si zkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad vámi není (balkon, strom, elektrické vedení a podobně).
- Žádný výrobek, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek, automobilů a podobně.
- Nikdy se nenahýbejte nad ústí výmetnice. Nikdy!
- Zápalnici zapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečné vzdálenosti.
- Po zapálení zápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti: nejméně 8 metrů.
- V případě selhání výrobku k němu hned nechoďte: vyčkejte alespoň 10 minut, může dojít ke zpožděnému odpálení; pokud nevybuchne, nechte jej rozmočit ve vodě.
- I když výrobku důvěřujete, mějte před ním respekt.

Zdroj: Policie ČR