„Mimo snížení rychlosti v místě provizoria stavba nijak výrazně dopravu nekomplikuje,“ připomněl Buček. Má za to, že nyní je místo průchodné lépe, než před odklonem dopravy na provizorium. „Převedení dopravy rovněž umožnilo zahájit práce na kompletní rekonstrukci mostu samotného,“ konstatoval.

Na nový most, jehož pořízení přijde na 15,49 milionu korun, by se doprava měla vrátit koncem listopadu. I pak budou práce pod mostem pokračovat – již ale bez dopadu na dopravu.