„Kromě nákladu, který tvořily ocelové svitky, se v návěsu ukrývalo i šest uprchlíků,“ konstatovala mluvčí. „Šest dospělých mužů z Afghánistánu bez jakýchkoliv dokladů totožnosti,“ upřesnila s tím, že rumunský řidič o živém nákladu nevěděl. Policisté tyto cizince převezli do zařízení pro zajištění cizinců Balková. Nyní běží takzvané dublinské řízení o jejich návratu do státu, kde si prvotně zažádali o azyl.

Loni policisté zajistili na území Středočeského kraje 64 migrantů; většinou ze Sýrie, Libye, Alžírska, Maroka a Afghánistánu. „Bylo mezi nimi i 11 nezletilých osob bez jakéhokoliv doprovodu. Ty pak byly předány orgánům sociálně právní ochrany dětí,“ připomněla Suchánková. Doplnila, že dublinské řízení o předání do země, kde tyto osoby podaly první žádost o mezinárodní ochranu, se loni týkalo celkem 11 lidí. „Sedm cizinců pak bylo předáno v rámci readmise na Slovensko a do Rakouska, a to z důvodu neoprávněného vstupu na území naší republiky. Ostatním cizincům bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států EU,“ uvedla policistka.

Vesměs se jednalo o cizince, které chtěli pouze projet: namířeno mělo do Německa, Belgie, Francie či Nizozemí. Zpravidla byli odhaleni právě na trase do Německa; na dálnicích D1 a D5. Cestovali ukrytí v kamionech, ale nalezeni byli i na benzinkách. Jejich objevení při vykládce bývá spíše výjimečné.

Za prvních 20 dní letošního roku už cizinecká policie ve Středočeském kraji řešila osud 16 migrantů; vedle Afghánců třeba Libyjců nebo Maročanů. V sedmi případech se jednalo o nezletilé bez doprovodu, kteří skončili v péči orgánů sociálně právní ochrany dětí. U ostatních došlo s výjimkou dvou lidí na dublinské řízení. A zmiňované dvojice se týká správní vyhoštění z území členských států Evropské unie.