„Připomínáme si tento okamžik v roce, kdy Československo slaví 100 let od svého založení, proto je toto výročí možná ještě významnější,“ řekl před začátkem komentované rekonstrukce bitvy farář Českobratrské církve evangelické Marek Lukášek. Také připomněl význam otce národa Františka Palackého, který tuto část české historie „znovu objevil a popsal“.

Pak už začala opravdová rekonstrukce včetně prvotního vyjednávání o tom, aby ke krvavému střetu vůbec nedošlo. Veškerá jednání tehdy ztroskotala a tak došlo ke krveprolití. Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. Střetla se utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu, tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý, nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.