V celé republice v rámci tohoto projektu od roku 2011 přibylo 92 125 stromů či okrasných keřů; z toho jich ve středních Čechách byla vysazena třetina: 29 325. Kde se vbrzku objeví další, závisí na přihláškách, na jejichž podání je čas do 31. ledna. Zkušenosti z minulosti ukazují, že podpory se může dočkat jak sázení v obydlených místech, tak ve volné krajině – a není ani rozhodující, zda jde o novou výsadbu parkového typu, nebo obnovu a ozdravení původní aleje. Či zda vznikne třeba sad. Nebo zelená bariéra proti hluku a prachu.

„Obvykle považujeme lokality s bohatou zelení za přívětivější,“ podotkla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Zdůraznila však, že stromy zdaleka neplní jen estetickou funkci. „Šikovně umístěná zeleň také snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumit výkyvy teploty. Funguje jako významný producent kyslíku, částečně vzduch zbavuje škodlivých plynů a pachů a slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, jako větrolam nebo protihluková stěna,“ nabídla výčet argumentů pro sázení.

V obcích a městech, kde to cítí podobně, mohou získat až 150tisisícový příspěvek na novou výsadbu. K podmínkám patří, že si zvolí původní dřeviny, které jsou pro danou lokalitu vhodné – a o zasazení nakoupené zeleně se místní postarají vlastním přičiněním. To podle minulých zkušeností nebývá problém. Naopak – jde o vítanou příležitost k sousedskému setkání a k zapojení lidí bez rozdílu generací i celých rodin.

Cestu k ozelenění může pomoci umést internetový odkaz www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html.