„Z tisíce tun je přibližně polovina materiál, který je svezen z nádob na bioodpady, které jsou rozmístěny po městě. Druhá polovina je odpad z řezání větví, zeleň z veřejných ploch města. Bioodpad do Sedlčan vozí i některé okolní obce, které vlastní kompostárnu nemají," provedl stručnou bilanci místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel.

Uvedl, že s bioodpadem se zaměstnanci technických služeb naučili dobře nakládat a během tří měsíců je kompost hotový a připraven k distribuci. „Měli jsme trochu obavy, co s takovým velkým množstvím materiálu budeme dělat, protože na všechny městské plochy nejde použít. O kompost je ale takový zájem veřejnosti, že je naopak poptávka vyšší než nabídka," dodal.

Jen poplatek za nakládání

Připomněl, že město nemůže kompost prodávat, protože investice byla realizována z dotace, proto si jej zájemci odváží zdarma. „Kompostárna vyšla bez daně z přidané hodnoty na 8,4 milionu korun, z toho 7,2 milionu korun byla dotace Evropské unie, 400 tisíc představoval korun podíl Státního fondu životního prostředí a 800 tisíc korun představoval podíl města," připomněl místostarosta.

Nejednalo se jen o náklady za vlastní stavbu, ale i překopávač, drtič, síta a podobně. „Technické služby účtují za kompost jen poplatek za nakládání a to 300 korun za tunu," dodal místostarosta.

Auto se záchytnou vanou

Svoz bioodpadu byl v první etapě projekt celkem za 4,1 milionu korun. Z toho 2,5 milionu činily dotace z Evropské unie, půl milionu korun příspěvek ze Státního fondu životního prostředí a přes milion korun činil finanční podíl technických služeb. 

Z peněz bylo již v roce 2014 pořízeno 650 kusů hnědých plastových popelnic o objemu 240 litrů, které byly umístěny u rodinných domků, 16 kontejnerů o objemu 1100 litrů, které slouží pro osady, a svozové auto se záchytnou vanou pro výluhové šťávy.

Popelnice přibudou

Miroslav Hölzel potvrdil, že nádob na bioodpad bude díky projektu, který je v současné době je dokončován, daleko víc. „V průběhu letošního podzimu dojde k rozvozu 220 kusů dalších hnědých nádob na bioodpad o obsahu 240 litrů. Nově zaměstnanci technických služeb umístí ještě 16 kontejnerů na bioodpad o objemu 1100 litrů. V rámci projektu je pořízeno ještě třináct kontejnerů na svozová auta," doplnil místostarosta.

„Nádoby, zejména ty na 1100 litrů, budou uzamykatelné tak, aby především v sídlištních částech do nich neházeli lidé všechno možné, ale aby kontejnery na bioodpad skutečně sloužily pro obyvatele panelového domu. Ti budou mít k dispozici klíč, který bude umístěn uvnitř domu a pokud půjdou s bioodpadem, tak si nádobu odemknou. Tento systém byl i s vlastníky bytových domů projednán. Je neblahá zkušenost z jiných měst s čistotou bioodpadu v sídlištních částech, kde kolemjdoucí se zbavují i plastových lahví a dalších věcí, které do bio nepatří," dodal.

Pravidlo třikrát a dost

„V porovnání s jinými městy, kde mají zkušenosti se svozem bioodpadu, bych chtěl obyvatele pochválit za to, že máme v porovnání s městy jako je například Beroun, nejméně znečištěný bioodpad," zmínil Miroslav Hölzel. Připustil ale, že existují i v Sedlčanech případy, kdy lidé do hnědých popelnic sloužící na ukládání bioodpadu dávají co do nich nepatří. 

„Technické služby zavedly pravidlo třikrát a dost. Kdo dá do nádoby něco, co tam nepatří, je na to upozorněn. Při druhém prohřešku mu popelnici nevyvezou a pokud se z toho nepoučí ani do třetice, tak mu ji odvezou a už nevrátí. Popelnice je v majetku města a nemá cenu, aby jí používal zdarma člověk, který nerespektuje pravidla a hází do ní komunální odpad," doplnil místostarosta.

Sedlčany mezi finalisty

Miroslav Hölzel potvrdil, že Sedlčany jsou ve třídění odpadu mezi městy celé České republiky hodnoceny velmi dobře. Ve dvanáctém ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici" byli zástupci města pozváni v červnu na slavnostní vyhlášení soutěže.

„Sedlčany byly mezi čtrnácti finalisty. Protože se ale vyhlašují jen tři první pořadí, byly na čtvrtém až čtrnáctém místě," podal logický výklad místostarosta. Když prý vezme v úvahu, že hodnocena jsou všechna města zapojená do systému třídění odpadu Eko-Kom, kterých je přes 2000, jde o prestižní umístění. 

Čtěte také: O kompost z Kosovy Hory je mezi obyvateli veliký zájem

Marie Břeňová