Očekává se, že zvednou ruce pro přijetí bankovního úvěru, který umožní uskutečnění projektů spolufinancovaných z dotací od Evropské unie a z národních zdrojů. Tyhle peníze se vyplácejí až zpětně, tedy dodatečně – platit dodavatelům je ale třeba hned. Například velké stavební akce by se tedy bez peněz neuskutečnily, i když je na ně přislíbena dotace. Z vlastních prostředků by to kraj nezvládl, zdůraznila hejtmanka.

Právě na „předfinancování“ (případně na kofinancování, což je zaplacení povinného podílu příjemce dotace na celkových nákladech projektu) akcí, které už prošly předběžným schválením a krajští radní je zařadili do takzvaného zásobníku projektů, by měly být v příštích dvou až třech letech určeny peníze z dvoumiliardového úvěru, který si kraj chce vzít od České spořitelny. Výhradně na projekty v oblasti dopravy (jen o příspěvky na opravy silnic a mostů spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu žádá kraj u projektů za dohromady 6,3 miliardy korun), dále pak životního prostředí, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a regionálního rozvoje. Hejtmanka jednoznačně slíbila, že nasměrování peněz k jinému účelu nepřichází v úvahu.

I proto budou radní žádat zastupitele, aby o využití peněz mohli rozhodovat oni – a nikoli celé zastupitelstvo. To se totiž schází jednou za čtvrt roku, zatímco radní zpravidla každý týden – a mohou tak pružněji reagovat, když bude některému z nachystaných projektů dotace schválena. Opozice, která proti samotnému úvěru neprotestuje, se však už v minulosti ošívala. Návrh přesunout rozhodování o čerpání peněz na radní se zástupcům ODS a STAN nezamlouvá.

Původní úvahy počítaly se čtyřmiliardovým úvěrem, podle propočtů náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriela Kovácse (ANO) by však na projekty pro nejbližší období měla stačit poloviční částka. „Jestli něco umí, tak jsou to finance – a já mu věřím,“ vytasila se hejtmanka s pochvalou na Kovácsovu adresu. S dodatkem, že pokud by přece jen peníze nestačily, lze jednat s dalším účastníkem veřejné soutěže, kterou kraj na poskytovatele úvěru vypsal, nebo vypsat nové výběrové řízení.

Do veřejné soutěže se podle Kovácsových slov, potvrzených v pondělí i Jermanovou, přihlásily čtyři bankovní domy. Jejich nabídky vyhodnotila výběrová komise, do níž byli přizváni i opoziční zastupitelé, a následně posoudili krajští radní. Ti doporučují zastupitelům schválit uzavření smlouvy právě s Českou spořitelnou.

Navzdory svým výhradám středočeská opozice přijetí úvěru neodmítá. A k jeho schválení by stačily i hlasy koaličnících zastupitelů, kteří tento způsob získání peněz jednoznačně podporují. „Přestože jde o úvěr, neznamená to, že by se kraj zadlužoval,“ použil stejné argumenty jako Jermanová i náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD). „Naopak – jde o investici, která kraji umožní v maximální možné míře využít evropské dotační tituly, což považujeme za velmi pozitivní, dodal s tím, že v okamžiku, kdy budou převedeny peníze z evropských fondů, kraj úvěr splatí. Sjednané podmínky ostatně počítají i s možností předčasného splacení. Na souhlas přikyvuje i předseda zastupitelského výboru pro dopravu Ivan Cinka (KSČM). „Vzhledem k tomu, že budou vypůjčené finanční prostředky primárně využity pro předfinancování dopravních staveb registrovaných v IROP, nemáme s uzavřením úvěru problém,“ konstatoval. „Rozhodně to podpoříme,“ ohlásil stanovisko svého zastupitelského klubu.

Výhled na předfinancování a kofinancování dotovaných projektů

* Očekávaná potřeba čerpání úvěru pro roky 2019 – 2021: celkem 2,2 miliardy korun; z toho pak:
- pro rok 2019 ve výši 1,37 miliardy korun;
- pro rok 2020 ve výši 0,56 miliardy korun;
- pro rok 2021 ve výši 0,237 miliardy korun.
* Pokud se ukáže, že by bylo třeba čerpat více finančních prostředků, než by poskytl navrhovaný úvěr od České spořitelny, bude možné jednat o uzavření smlouvy s dalšími účastníky veřejná soutěže – nebo lze vyhlásit novou soutěž na získání úvěru.

Zdroj: náměstek hejtmanky Gabriel Kovács