Původní záměr, aby cyklostezka vedla přímo podél Sedleckého potoka, se prosadit nepodařilo. I tak byla jednání Sdružení obcí Sedlčanska i jednotlivých starostů s množstvím vlastníků pozemků komplikovaná (a také dlouhodobá).

„Bude procházet převážně nezastavěným územím, kde budou maximálně využity stávající polní cesty. V krátkých úsecích se napojí na stávající zpevněné komunikace,“ informovala o vedení trasy Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Upřesnila, že vlastní cyklostezka se se bude budovat v pěti úsecích: vznikne pás z asfaltového betonu o základní šířce 2,5 m, oboustranně lemovaný půlmetrovým pruhem nezpevněné krajnice.

Někde se však objeví asfalt o metr širší: na 3,5 metru budou rozšířeny úseky, kde se počítá i s pojížděním vozidly a zemědělskou technikou. Projektant dopravních staveb Jan Kubelka, který je spoluautorem projektu, Deníku vysvětlil, že v těchto místech nepůjde o cyklostezku, ale daný úsek bude vyznačen jako cyklotrasa.

Také Frintová hovoří o částech stezky v tomto režimu: nově vzniklé pásy asfaltu se připojí na nynější komunikace, na nichž bude vyznačena cyklotrasa svislým dopravním značením. Tam, kde se stezka bude budovat v terénním zářezu, vzniknou i gabionové opěrné zdi.

Sdružení obcí Sedlčanska, které je investorem akce, získalo od Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvek ve výši téměř 74 milionů korun. Dalších 13,5 milionu poskytl kraj. Celkové náklady podle smlouvy podepsané se stavebními firmami dosahují 87 milionů korun s DPH.

Nová Krčínova cyklostezka má sloužit i traktorůmZdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

I když je nová trasa budována v oblíbené rekreační oblasti, sloužit má z velké části místním; staví se jako bezpečné spojení obcí mající nabízet především bezproblémové jízdy do zaměstnání, do škol či za službami. Přispěje totiž ke zvýšení bezpečnosti cyklistů v oblasti frekventované silnice číslo I/18 i dalších významných komunikací: II/105, II/120, III/0187 a III/1203.