I na dálnici lze nicméně vjet beze známky – a beztrestně. Týká se to však pouze těch úseků, kde označení dálnice doplňuje dodatková tabulka s významem „bez poplatku“. Typickým příkladem takového úseku je například část dálnice D5 využívaná jako obchvat Berouna a Králova Dvora. Podobně jsou z takzvaného časového zpoplatnění vyjmuty například úseky D0, D6, D7, D8, D10 a D11 v blízkosti Prahy. Existují i další výjimky, z nichž pro občany mají zřejmě nepraktičtější využití úlevy týkající se aut přepravující stanovené kategorie držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P.

Ať už si motorista koupí známku novou, či nikoli, ta neplatná musí pryč. „Loňská dálniční známka musí být 1. února z čelního skla odstraněna,“ zdůraznila Hašlová. To, že stará známka, jíž už vypršela platnost, nemá na okně co dělat, se přitom týká i kuponů s krátkodobou plaností: desetidenních či měsíčních.

V souvislosti s ukončením platnosti dálničních známek lze očekávat kontroly nejen ze strany policie, ale i hlídek Celní správy ČR; rovněž celníci je totiž mohou prověřovat. Policistka Hašlová přitom varuje: „přebytečná“ známka je úplně stejný problém jako ta chybějící! Za vylepenou starou zámku, stejně jako za známku žádnou, pokud se auto objeví na zpoplatněném úseku, může padnout mastná pokuta. „V příkazním řízení do výše 5000 Kč, ve správním řízení až 100 000 Kč,“ upřesnila Hašlová.

K tomu, co je na skle, ještě patří druhý díl
Na poštách, čerpacích stanicích, dalších prodejních místech nebo i přes internet lze pro rok 2018 zakoupit tři barevně i tvarově odlišené typy dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny:
- desetidenní v hodnotě 310 Kč,
- měsíční v hodnotě 440 Kč,
- roční za částku 1500 Kč.

Stejně jako v minulých letech se dálniční známka skládá ze dvou částí. Na jeden díl kuponu se vypíše registrační značka vozidla a tento díl se uvnitř auta vylepí na pravý dolní okraj čelního skla (z pohledu řidiče) tak, aby nebránil ve výhledu a zároveň byl dobře viditelný. Druhý díl si řidič uschová pro případnou kontrolu. U desetidenních a měsíčních dálničních známek musí být na kuponu vyznačené datum počátku platnosti.
Poškozenou dálniční známku lze v určitých případech vyměnit; například při poškození čelního skla nebo při poškození kuponu nesprávnou manipulací či při výměně registrační značky. Jak postupovat, poradí webové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz) pod záložkou Dálniční kupóny.

Zdroj: Policie ČR