Konkrétně to znamená, že z evidencí úřadů práce ubyly zhruba dva tisíce středočeských uchazečů o zaměstnání. I tak jich v kraji zůstává přes třicet tisíc; na sklonku měsíce se jednalo o 30 473 osob. Nejvíce nezaměstnaných mělo tradičně Kladensko (5261); nad třemi tisíci dále byly Příbramsko (3224) a Mělnicko (3396). A žádný ze středočeských okresů nezůstal pod tisícovkou: méně než dva tisíce vykázaly okresy Rakovník (1168), Benešov (1381), Kutná Hora (1523) a Mladá Boleslav (1718).

Volných míst čekajících na obsazení evidovala středočeská pracoviště úřadu práce celkem 64 541. S jednoznačnou převahou Prahy-východ, kde jich bylo 18 791; naopak na Rakovnicku zaměstnavatelé nahlásili neobsazené pozice jen v řádu stovek (961).

Z dlouhodobějších evidencí ministerstva práce a sociálních věcí plyne, že meziročně, tedy proti stejnému období z loňska, se středočeská nezaměstnanost v květnu zvýšila o třetinu procentního bodu (0,32). A o půl procenta (přesný rozdíl dosahuje 0,49) je aktuálně nižší, než dosahuje celostátní průměr: květnovou nezaměstnanost za celou republiku vyčíslilo ministerstvo na 3,92 procenta. Srovnání s Prahou, kdy aktuální míra nezaměstnanosti je v hlavním městě vyčíslena na 3,56 procenta, ukazuje, že se mezi metropoli a jejím okolím zvýšil rozdíl: zatímco v dubnu na tom byly oba regiony prakticky srovnatelně (Středočeský kraj na hodnotě 3,59 a Praha 3,62), během května byl pokles v hlavním městě mnohem mírnější.

V rámci kraje aktuálně vykazuje nejvyšší nezaměstnanost Kladensko se 4,95 procenta, kde se navíc její hodnoty za poslední tři měsíce (a prakticky od počátku roku) příliš nepohnuly. Nad čtyřmi procenty jsou dále Mělnicko (4,83 procenta), Příbramsko (4,43), Nymbursko (4,40) a Kolínsko (4,21). Naopak nejnižší hodnoty hlásí Praha-východ (2,02 procenta), Mladoboleslavsko (také 2,02) a Benešovsko (2,22).

Podíl nezaměstnaných osob v procentech

Region  Květen  Duben  Březen  Únor  Leden
Benešovsko  2,2  2,5 2,6 2,7  2,7
Berounsko  3,6  3,6  3,7  3,8  3,8
Kladensko  5,0  5,0 5,0 5,0  5,0
Kolínsko  4,2  4,4  4,5  4,6  4,6
Kutnohorsko  3,2 3,5  3,8  4,0  4,0
Mělnicko  4,8  5,0 5,0  5,0 4,9
Mladoboleslavsko  2,0  2,1 2,1 2,2  2,3
Nymbursko  4,4  4,6  4,8  4,8  4,9
Praha-východ  2,0 2,1  2,2  2,2 2,1
Praha-západ  2,7  2,9 3,0  3,0 3,0
Příbramsko  4,4 4,7  5,0 5,1  5,1
Rakovnicko  3,3  3,6  3,7  3,8  3,7
Středočeský kraj  3,4  3,6  3,7  3,8  3,7
Hlavní město Praha  3,6  3,6  3,7  3,7 3,6
Česká republika  3,9  4,1  4,2 4,3  4,3

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR