Celokrajsky byl pro 48. kalendářní týden příznačný nárůst nemocnosti o 6,1 procenta. V přepočtu na sto tisíc obyvatel se pacienty stalo 1184 lidí. Mezi jednotlivými regiony jsou však rozdíly; leckdy i poměrně výrazné.

Nejnižší nemocnost zůstává na Kladensku (navzdory výraznému nárůstu nemocnosti, která ve věkové skupině předškoláků stoupla o 82 procent), nejvýš se vyšplhala na sousedním Rakovnicku (tam naopak počet nakažených předškolních dětí o šest procent poklesl). A zdaleka ne všude stoupala celková nemocnost – nejvýraznější pokles zaznamenali hygienici na Příbramsku. Celkově aktuální situace nijak nevybočuje z běžného předvánočního období.

Jen minimum pacientů trápí onemocnění takového charakteru, který by mohl nasvědčovat příznakům chřipky. Klinický obraz chřipky lékaři zaznamenali jen u 0,8 procenta z celkové nemocnosti. V přepočtu na sto tisíc obyvatel spadá do této kategorie devět osob. Proti minulému týdnu byl zaznamenán pokles o rovných deset procent.

Laboratorní testy prokázaly, že ačkoli se onemocnění chřipce podobají, ve skutečnosti se o ni nejedná. Virus chřipky se v biologickém materiálu odebraném k rozborům nenacházel.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina Onemocnění na 100 tisíc obyvatel Srovnání s minulým týdnem
do 5 let 3603 +16,6 %
6 až 14 let 1934 +16,3 %
15 až 24 let 1547 -5,7 %
25 až 59 let 596 -0,2 %
nad 60 let 603 - 0,8 %
celkem 1182 +6,1 %


Akutní respirační onemocnění v regionech kraje

Oblast Onemocnění na 100 tisíc obyvatel Srovnání s minulým týdnem
Benešovsko 1246 +12,5 %
Berounsko 1058 +1,7 %
Kladensko 876 +30,4 %
Kolínsko 1105 +26,6 %
Kutnohorsko 1036 -6,1 %
Mělnicko 1370 -0,4 %
Mladoboleslavsko 1339 +11,7 %
Nymbursko 1114 +36,0 %
Praha-východ 1424 -6,6 %
Praha-západ 1069 +5,6 %
Příbramsko 1129 -8,9 %
Rakovnicko 1485 +3,9 %
Středočeský kraj 1182 +6,1 %

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Ilustrační foto.
Důchodci se mají hůře než před padesáti lety, myslí si lidé
Z předávání cen
Příležitosti pro ženy a muže se na kraji moc neliší