Změnu má přinést šestá akciovka, obchodní společnost s názvem Nemocnice Středočeského kraje. O jejím zřízení budou v pondělí 18. února rozhodovat krajští zastupitelé, uvedla v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Měla by zajišťovat společný nákup, organizovat výběrová řízení, provozovat centrální objednávkový systém, zpracovávat materiály pro orgány kraje, zabezpečovat komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními a krajem, předávat informace a zkušenosti mezi nemocnicemi nebo za ně v dohodnutých případech jednat navenek – například ve vztahu se zdravotními pojišťovnami,“ přiblížila její poslání. To vše by mělo zajišťovat maximálně 15 zaměstnanců.

Bez minulých chyb

Podobné cíle měl už v minulosti formálně stále existující spolek Asociace středočeských nemocnic – jeho fungování ale skončilo fiaskem: handrkováním krajských politiků kolem role generálního sekretáře Zbyňka Chotěborského a konstatováním, že se očekávané přínosy nenaplnily. Nyní to ale bude jiné, ujišťuje hejtmanka. S vysvětlením, že forma spolku s dobrovolnou účastí nebyla pro vytčené cíle vhodná, asociace neměla u nemocnic potřebný respekt – a nepodařilo se ji ani zajistit personálně, tedy najít manažera, který by si se zadaným úkoly dokázal poradit (byť v tom směru vkládalo vedení kraje velké naděje právě do Chotěborského, a to navzdory hlasitým varováním z opozičních lavic).

Komplikace se už nebudou opakovat, ujistila v pondělí Jermanová, jež podle svých slov na jednání zastupitelů neočekává ani vážnější opozičně-koaliční tahanice. Koalice je podle ní zajedno – a vše předem projednávala i se zástupci opozice. Navíc se Středočeši poučili v ostatních krajích, co funguje a nefunguje. Po těchto konzultacích se jako nevhodná ukázala zvažovaná varianta holdingového uspořádání a vykrystalizovala podoba zamýšlené akciové společnosti. Inspirací se staly především zkušenosti Jihočechů – a také Ústeckého kraje.

Miliony do začátku

Hejtmanka i její stranický kolega Robert Bezděk, který je radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, se shodují, že akciovka vycházející ze zkušeností sousedů, do jejíž činnosti se krajské nemocnice budou zapojovat povinně, je cestou k úsporám financí a k zajištění dlouhodobé ekonomické stability krajského zdravotnictví. Její vznik by měl vyjít na zhruba 7,5 milionu na prvotních zřizovacích nákladech (plus deset milionů jako základní kapitál); roční náklady na mzdy by měly dosahovat také 7,5 milionu. Očekávané úspory dosahované díky centrálním nákupům jsou přitom již pro první rok činnosti propočítány na 67,5 milionu korun.

Pokud zastupitelé kývnou, mělo by být okamžitě vyhlášeno výběrové řízení na ředitele. Než se ujme funkce, má v čele stanout ředitel Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a předseda jejího představenstva Ladislav Řípa. V pětičlenné správní radě by měli zasednout politici z řad koalice i opozice, aby obě strany získaly přístup k informacím o hospodaření nemocnic.

Hlavní úkoly Nemocnice Středočeského kraje

- Zajišťovat pro krajské oblastní nemocnice centrální nákupy léčiv, zdravotnického materiálu, zboží a služeb za účelem dosažení úspor – zde by se k nemocnicím mohly připojit i krajské domovy seniorů a další zařízení sociálních služeb
- Usilovat o zlepšení prostřední v krajských nemocnicích i péče o pacienty
- Zajišťovat služby centrálního investičního oddělení vycházejícího z poznání skutečného stavu v nemocnicích a jejich potřeb tak, aby investice byly zaměřené efektivně
- Zajistit činnost přístrojové komise, aby se nestávalo, že totožný postoj kupují dvě sousední nemocnice, ačkoli by postačoval jeden
- Zabezpečovat společnou personální politiku
- Zprostředkovávat vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními a orgány kraje
- Plánovat investice, na nichž se podílí krajský rozpočet, a dohlížet na jejich průběh
- Poskytovat informace o hospodaření nemocnic potřebné pro rozhodování kraje jako vlastníka nemocnic
- Do budoucna se počítá s postupným přebíráním vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a se společným jednáním o úhradách (což by se pak mělo stát jednou ze stěžejních činností)

Zdroj: Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová