Údaje Českého statistického úřadu ukazují, že ve třetím čtvrtletí se celkový počet příjezdů hostů do hromadných ubytovacích zařízení ve středních Čechách zvýšil meziročně o 1,7 procenta a počet přenocování o 1,5 procenta. Do středních Čech přijelo v tomto období celkem 485 tisíc hostů, což bylo o 6,5 procenta více než v roce 2019,“ nabízí Vurbsová srovnání s obdobím před řáděním koronaviru. Aktuální návštěvnost tu tehdejší předčila, potvrzuje Ondřej Junášek ze správy Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj.

V rámci celorepublikového srovnání se střední Čechy umístily na páté příčce a jde o jeden ze šesti krajů, které zaznamenaly meziroční nárůst návštěvnosti. Dalšími jsou Praha s rekordním navýšením (o 77 procent) – a pak kraje Jihomoravský, Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Hromadná ubytovací zařízení ve středních Čechách vykázala, že v nich hosté strávili 1,328 milionu nocí. Bylo to o zmiňovaných 1,5 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Podle údajů Junáška ze statistického úřadu činila průměrná doba pobytu jednoho hosta 2,74 noci, což je shodné s loňskem – a mírně pod celorepublikovým průměrem (2,80).

I tak si ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek čísla statistiků pochvaluje. „Máme radost, že se letní sezóna ve středních Čechách opět vydařila – a zavítalo k nám tolik návštěvníků. Především pak kvitujeme návrat zahraničních hostů nejen ze sousedních zemí, kam Středočeská centrála cestovního ruchu dlouhodobě cílí kampaně a propagaci,“ zhodnotil aktuálně zveřejněná data.

Je-li řeč o návštěvnících středních Čech z ciziny, jichž celkem dorazilo 76,7 tisíce, jejich výčtu vévodí nejbližší sousedé. Z Německa přijelo 30 procent všech zahraničních hostů, následovali hosté ze Slovenska z Polska – a pak Ukrajinci a Rakušané. Nechyběli ale ani lidé ze vzdálenějších zemí; těm ze zámoří vévodili obyvatelé Spojených států amerických. Porovnání s loňskými příjezdy cizinců ukazuje, že covidové bariéry už padly.

„Poslední dva roky byla letní sezona ve středních Čechách rekordní, což je největší pochvalou a odměnou pro nás i naše partnery v regionu, kteří usilovně pracují na zviditelnění středních Čech,“ konstatoval ředitel Kulhánek. Příští rok předpovídá jako nelehký. „Věříme ale, že si turisté cestu do středních Čech najdou: tento kraj má opravdu hodně co nabídnout,“ nešetří nicméně optimismem.

Praha potvrzuje výjimečné postavení

Na celkovém počtu ubytovaných hostů v rámci republiky se Středočeský kraj podílel ze 6,7 procenta, čímž mu patří pátá příčka. Žebříčku vévodí Praha se čtvrtinovým podílem: 25,3 procenta. V hlavním městě se za třetí kvartál ubytovalo přes 1,4 milionu cizinců (také s převahou Němců, avšak následovaných Američany – a až po nich Poláky a Slováky) a 397,3 tisíce tuzemských návštěvníků; těch tedy bylo méně než ve středních Čechách. Vzájemný poměr už se blíží stavu před covidovou pandemií, konstatovala Martina Kuřitková z pražské správy Českého statistického úřadu. V rámci republiky je převaha cizinců nad domácími návštěvníky výjimkou. „Návštěvnost se vyrovnala stejnému období za rok 2014. Oproti třetímu kvartálu 2019 zaostává počet hostů již jen o 19,7 procenta,“ hodnotí aktuální zjištění z metropole.

Počet přenocování v hlavním městě dosáhl ve třetím čtvrtletí 4,3 milionu. Průměr na osobu má hodnotu 2,3 noci – přičemž u domácích návštěvníků to bylo 1,8 noci a v případě hostů z ciziny 2,4. „Ze zemí s významnější návštěvností stáli výrazněji nad průměrem Izraelci (3,5 noci) a Dánové (3 noci). Kromě Čechů vykazovali nejkratší průměrnou dobu pobytu Korejci (1,9 noci) a Rakušané (2 noci),“ připomněla Kuřitková. Republikového průměru (2,80) v Praze dosáhl pobyt návštěvníků ze Španělska.