Ve středních Čechách se počet hostů meziročně zvýšil sedminásobně – a počet přenocování byl pětinásobně vyšší, shrnul porovnání s rokem 2021 Ondřej Junášek z krajské správy statistického úřadu. Meziročně vzrostl počet jak domácích hostů, tak návštěvníků ze zahraničí, kteří přijížděli nejčastěji z Německa a Slovenska.

Z Kutné Hory za menhiry.
Jsou oblíbenou atrakcí turistů. Vydejte se s námi z Kutné Hory za menhiry

Od zbytku republiky se Středočeský kraj neodlišuje. „Vysoké nárůsty zaznamenaly všechny kraje – a způsobily je velmi nízké počty hostů na začátku loňského roku, kdy cestovní ruch silně ovlivnila protiepidemická opatření,“ uvedl Junášek.

Větší smysl by tedy mělo srovnání s předcovidovým obdobím: první tři měsíce letošního roku byly přibližně stejné jako rok 2020 – o 1,9 procenta více – a proti stejnému období roku 2019 zaznamenaly hotely a podobná zařízení počet hostů o více než pětinu nižší (o 21,8 procenta méně).

Měsíc od měsíce více hostů

Za první kvartál zavítalo do ubytovacích zařízení ve středních Čechách celkem 127,6 tisíce návštěvníků. Proti roku 2021 jich bylo o 109,5 tisíce více, což představuje zcela neobvyklý meziroční nárůst o 604,5 procenta. To je však údaj, který více vypovídá o situaci v loňském roce, než v tom letošním.

Jinde byly rozdíly většinou ještě výraznější: ve srovnání krajů je středočeský nárůst třetí nejnižší a o tři stovky procentních bodů pod celorepublikovým průměrem. Pokud už jsme u celostátních čísel, na celkovém počtu ubytovaných hostů se Středočeský kraj podílel jen ze 4,5 procenta.

Via Czechia - Stezka Středozemím.
Toulání po středních Čechách: K výletům lákají osvědčené trasy

Nepřekvapivě vede Praha s 27procentním podílem. Z dlouhodobého pohledu nicméně takovéto postavení středních Čech v mezikrajském srovnání není ničím neobvyklým. Dokonce se dá hovořit o mírném zvýšení podílu na celorepublikové návštěvnosti oproti předcovidovému období: v posledním „běžném“ roce 2019 dosahovala tato hodnota 4,1 procenta a v roce 2020 to bylo 3,9.

Od počátku roku se počet hostů ubytovaných ve středních Čechách měsíc od měsíce zvyšoval: v lednu jich bylo bylo 29,7 tisíce, v únoru 41,7 tisíce a v březnu 56,2 tisíce. Postupný vývoj naznačuje i srovnání, o kolik byla letošní návštěvnost nižší ve srovnání s rokem 2019: v lednu o 40,3 procenta, v únoru o 15,5 a v březnu o 12,4.

Brdy.
Od Brd vojenských k Brdům turistickým. Zatím na půli cesty, zájem ale roste

Počet přenocování v kraji se meziročně zvýšil o 422,6 procenta na hodnotu 295,4 tisíce noci. Průměrná délka pobytu jednoho hosta dosahovala v prvním čtvrtletí letošního roku 2,31 noci, což se výrazněji neliší od předcovidového období: v roce 2019 se jednalo o 2,25 noci a o rok později 2,31.

Dlouhodobě ve středních Čechách zůstává tato hodnota pod celorepublikovým průměrem, který aktuálně dosahuje 2,82 noci. Třeba hlavní město Praha však zaznamenává pobyty ještě krátkodobější: 2,21.

Z ciziny přijeli hlavně sousedé

Tuzemští návštěvníci ve středních Čechách dlouhodobě převažují nad hosty ze zahraničí – a na tom nic nemění ani nejnovější údaje. Takzvaní rezidenti měli podíl více než čtyřpětinový: 82,1 procenta. Proti roku 2019 jich bylo o 12,5 procenta méně. Vyšší propad v tomto srovnání vykazují nerezidenti, tedy hosté přijíždějící ze zahraničí: pokles u nich dosahoval 47,6 procenta.

Mezi zahraničními návštěvníky středních Čech zaujímali nejvyšší podíl zmiňovaní občané Německa (29,2 procenta) a Slovenska (21,9); následovali Rakušané (7,1 procenta), Poláci (6,6) a Ukrajinci (6,0). Další země měly již zřetelně nižší zastoupení: Itálie 3,1 procenta, Francie 2,7, Spojené království 1,8, Nizozemsko a Maďarsko po 1,6…

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Kraj Počet hostů Přenocování hostů
celá ČR 2 810 872 7 931 237
Praha 757 682 1 677 938
Stč. kraj 127 607 295 367