Zdálo by se, že se jedná o významnou organizaci, podle průzkumu Deníku ovšem ani v místě působiště většinou o jejich činnosti nejsou informováni ani občané, ani bezpečnostní složky. Jistě to ovšem neznamená, že existenci takového uskupení lze přejít pouhým úsměškem, Národní domobrana ještě stále existuje a znamená potenciální nebezpečí.

NYMBURSKO

Z Nymburska je na webových stránkách Národní domobrany zmíněna skupina Bezpečné Milovice. Žádné kontaktní osoby ani telefonní čísla však navenek neprezentují. Charakterizují se také velmi obecně. „Jsme občané města Milovice, kterým záleží na místě, kde vyrůstají jejich děti a chtějí na tomto místě žít bez strachu, že se jejich dětem něco stane během hraní na dětském hřišti, nebo na veřejných prostranstvích města Milovice.“

O existenci této skupiny, jejíž název se bohužel kryje se stejnojmenným projektem republikové policie zaměřeným především na prevenci kriminality, nevědí nic ani místní strážníci. Podle ředitele Tomáše Hrabánka se zatím s ničím podobným nesetkali. „Pokud by taková skupina chtěla vyvíjet nějakou činnost, rozhodně by nás měla kontaktovat. V případě, že by se jednalo o předávání užitečných informací, se kterými my můžeme nadále pracovat, tak bych v tom jistý smysl jejich existence viděl. Samozřejmě by bylo velmi nešťastné a špatné, pokud by se skupina rozhodla provádět nějaké vlastní zásahy,“ řekl Hrabánek.

BOLESLAVSKO

Skupina Národní domobrany působí i v Mnichově Hradišti. Není o ní ale téměř slyšet. Zdejší strážníci s nimi nemají žádnou zkušenost a donedávna o nich ani nevěděli.

Na facebookových stránkách města se ale objevil příspěvek, který upozorňuje na nebezpečí podobných skupin. Tomáš Štědronský zdůrazňuje i fakt, že zakladatel mnichovohradišťské skupiny neuspěl se žádostí o zbrojní průkaz, a to z důvodu špatného psychického stavu. „Dle všeho, místní zakladatel, který se pokouší shánět do našeho krásného a klidného města zbraně, nezískal zbrojní průkaz, který mu nechtěli poskytnout vzhledem k jeho psychické stránce,“ napsal obyvatel, který se vznikem podobných skupin nesouhlasí a rozhodně není sám. Problémem podle jeho slov je i to, že tito lidé jen zbytečně šíří nenávist.

„Chci upozornit na určitá individua v našem městě, která šíří tento druh nenávisti proti lidskosti. Chtěl bych rozhodně zabránit výskytům zbraní u těchto lidí, kteří nedokáží žít beze strachu,“ říká muž.

KOLÍNSKO

Ačkoli na Kolínsku působí hned dvě buňky domobrany, Obrana národa a Českobrodská domobrana, policie o nich nemá žádné zprávy. “Žádná taková organizace nás nekontaktovala ani s ní nespolupracujeme,” řekla mluvčí kolínských policistů Martina Fejfarová. Policisté také vyvrací, že by se s přívrženci domobrany setkali. Stejně tak se s domobranou nesetkali ani městští strážníci v Kolíně. Zdá se tak, že ani zástupci domobrany v okolí Kolína nejsou prozatím příliš aktivní. 

close Domobrana. info Zdroj: Deník zoom_in