Vyplynulo to ze slov Marka Jetmara, ředitele divize Věda, výzkum a inovace Středočeského inovačního centra, pronesených ve čtvrtek na konferenci Future City made by IoT. Jak název naznačuje, předmětem zájmu účastníků z řad veřejné správy od radnic až po ministerstva, zástupců akademické sféry i firem nabízejících technologická řešení se stala budoucnost měst i venkova s využitím takzvaného internetu věcí.

Údaje dostupné na dálku

IoT čili právě internet věcí už díky dnes dostupným technologiím nabízí možnosti připojit k datovým přenosům kdeco – a díky různým senzorům a čidlům nejen získávat spoustu informací, ale také vytvářet zcela nová řešení rozmanitých problémů. Včetně těch, které by většina lidí s uplatněním elektroniky nespojovala. Třeba u seniorů, kteří využívají pečovatelskou službu, je dnes známo nanejvýš SOS tlačítko určené k vyslání tísňového signálu. Technika ale nabízí mnohem víc. Například detekci otřesu způsobeného pádem a sledování pohybu. Nebo hlídání teploty v místnosti a údajů o tom, kdy se naposledy větralo. Užitečným signálem chuti k jídlu i aktivity se může stát upozornění, kdy někdo naposled otevřel ledničku…

Aktivním lidem by zase mohlo přijít vhod elektronické propojení tělocvičny s jejich mobilem. S údaji o tom, jak jsou na tom zdravotně, ale třeba i s rozborem cvičení podle kamerových záznamů. Senzory mohou být na cyklostezce, kde zmapují pohyb – a vyhodnocení údajů napoví, kde by bylo vhodné zřídit občerstvení. Čidlo ale může obsahovat třeba i kontejner na separovaný odpad – a lidé se tak na dálku dovědí, že právě teď k němu nemá smysl chodit s vytříděným plastem, protože je zrovna zaplněný. Možností je spousta – a technologie nemusejí nabízet jen to, co dnes už z některých míst známe: lavičky s Wi-Fi připojením a zdířkou pro nabíjecí kabel mobilu, LED lampy s regulací osvětlení podle času i měnících se podmínek, ale i schopností upozornit na poruchu a s možností doplnit čidly měřícími meteorologické hodnoty, kvalitu ovzduší – či třeba monitorujícími průjezdy aut.

Problémová oblast jako vzor

Uplatnění technologií může umožnit zavést řadu novinek včetně nových služeb a zvyšování komfortu – třeba elektromobil pro senior taxi a rozvoz obědů nebo zlepšení dopravní obslužnosti či navádění na volná parkovací místa. Právě takové věci by se měly stát lákadlem pro občany i představitele radnic. Zatím totiž elektronické vychytávky tolik netáhnou – ani když je s jejich uplatňováním spjatý třeba příslib energetických úpor.

Starostové by nebyli proti; často nicméně namítnou, že řeší palčivější problémy: budování kanalizace, opravu chodníku. A nač se starat o nějaké zavádění vysokorychlostního internetu, když přece e-maily fungují a ani promítané video se neseká. Ano, kdyby se tím člověk měl čas seznámit, asi by se výhody ukázaly – ovšem teď je třeba hlavně zajišťovat opravu, protože nesvítí lampa u hospody. Takový přístup je mnohdy pochopitelný, jestliže se vezme v potaz, že mnozí starostové obcí jsou neuvolnění a o obecní věci se starají vlastně po práci. I jim by nicméně „elektronická kancelář“ mohla ulevit. Když už se pak někteří nadchnou, zpravidla zdůrazňují, že by byly třeba dotace – a to s jednoduchým vyřizováním a bez přehnaného množství kontrol.

Konkrétní projekty chystané na Rakovnicku mají ukázat, jak prospěšné mohou být na míru připravená řešení. Právě tam by časem měli zájemci jezdit za poučením o tom, co se dá udělat i v obyčejných vesnicích. „Záměrně byla vybrána specifická oblast – hospodářsky a sociálně problémové území Jesenicko-Čistecko,“ uvedl k tomu Jetmar. Starosta Jesenice Jan Polák (za ODS) nezastírá, že i když má stejné starosti jako kolegové, možnost zapojit se do technologických projektů a do diskusí o tom, co mohou přinést, vítá. „Staneme se vzorem – a co se podaří vytvořit, ukáže blízký čas,“ těší se. Zatím se však hlavně plánuje.

Příklady možného uplatnění technologií
- Chytrá kancelář starosty: řízení veřejného osvětlení, přehledy o majetku, kvalitě ovzduší i službách poskytovaných v obci
- Úsporné veřejné osvětlení s možností sledování rozmanitých hodnot
- Monitoring stavu ovzduší (nejen v otevřeném prostoru, ale také v budovách včetně škol)
- Detekce dodržování nočního klidu či zákazu hlučných prací o víkendech
- Sledování intenzity dopravy včetně mapování druhu vozidel
- Sledování hladiny vody ve vodárně – chytrý monitoring spotřeby včetně „vodostop“ systému pro případ havárie
- Optimalizace odvozu odpadů podle údajů o zaplnění nádob; ve spolupráci s občany zajištění správné likvidace
- Efektivní doprava a využití parkovacích míst
- Využití údajů ze senzorů a kamer v rekreačním sportu – v tělocvičně i na cyklostezce
- Opatření k úspoře energií v obecních budovách včetně doplnění systému malou fotovoltaickou elektrárnou na střeše a případně i fototermickými panely; optimalizace spotřeby vody
- Sledování stavu seniorů na dálku včetně vyhodnocení „alarmových“ stavů; zdravotnické i veterinární služby
Zdroj: konference Future City made by IoT