Naposledy se o jejich nefunkčnosti hovořilo při dopravní nehodě, která se na místě stala. Naštěstí neskončila tragicky. To však není pravidlem. Na místě došlo již ke spoustě nehodám. Některé v minulosti bohužel skončily smrtí.

„Domnívám se, že spuštění světelné signalizace by přejezd výrazně zabezpečilo,“ řekl Kolínskému deníku Petr Kania, který místem často projíždí a v nedávné době na neustálou nefunkčnost výstražných světel upozornil.

„Přejezd je v oblouku a například při příjezdu od obce Tatce je dohlednost ve směru na Radim jen mizivá. Velká část trati je navíc souběžná s komunikací a opticky může řidiče zmást přijíždějící vozidlo souběžně s vlakem,“ dodal Petr Kania s tím, že při příjezdu od Peček by světelná signalizace již z dáli či na úrovni křižovatky informovala řidiče o přijíždějícím vlaku.Bude však světelná signalizace dostačující? Nebo by byly mnohem vhodnější závory?

„Obecně se domnívám, že kdo nerespektuje světelnou signalizaci, tomu obrazně řečeno nepomůže ani závora,“ myslí si Petr Kania, který má jako řidič mnoho let zkušeností.

„Z tohoto pohledu je světelná signalizace dostačující a v dnešní moderní době zároveň minimum, které by podle mého názoru mělo být součástí každého železničního přejezdu,“ dodal na závěr Petr Kania.

Podle Pavla Tesaře, mluvčího Správy železniční dopravní cesty, je výstavba zabezpečovacího zařízení na tomto přejezdu dokončená. „V současné době probíhá schvalovací proces nezbytný pro udělení průkazu způsobilosti od Drážního úřadu,“ vysvětlil Pavel Tesař s tím, že v rámci toho dochází k nastavení správného fungování celého zařízení.

„Jeho plné zprovoznění předpokládáme na začátku srpna,“ dodal Pavel Tesař. Zařízení by tak mělo fungovat každým dnem.

To s radostí vítá také Michal Müller z Peček. „Signalizace světly na mě působí uklidňujícím dojmem bezpečí,“ přiznal s tím, že se samozřejmě nespoléhá pouze na elektroniku.

„Zda-li však povede světelná signalizace k vyšší kázni řidičů, to nevím jednoznačně. Jakýkoli bezpečnostní prvek však přispěje ke zlepšení bezpečnosti lidí,“ dodal. Sám Michal Müller má na tento železniční přejezd smutnou vzpomínku. Při dopravní nehodě na něm totiž zemřel mladý muž, Michalův soused, kterého znal od dětských let.

Stejně jako Michal Müller a Petr Kania si zprovoznění světelné signalizace na přejezdu přeje také mnoho dalších obyvatel Peček i okolních obcí. Rizikovým místem totiž denně projíždějí sami nebo tudy do práce či jinam míří jejich příbuzní a známí. 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA PŘEJEZDU 
• Urychleně opusťte prostor kolejí (přejezdu). 
• Zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150. 
• Nahlaste číslo přejezdu, je napsáno na rubové straně ramene každého výstražného kříže nebo na rubové straně světelné skříně. 
• Výpravčí (dispečer) identifikuje konkrétní přejezd a učiní nutná bezpečnostní opatření. 
(zdroj: SŽDC)

DESATERO SŽDC BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI 
1. Nevjížděj na přejezd, bliká-li červené světlo. Vlak nezastaví.
2. Rozhlédni se vždy před přejezdem. Je to povinnost i jistota.
3. Nepodlézej závory. Vlak se ti nevyhne.
4. Nepokládej žádné předměty na koleje. Vykolejení vlaku už není hra.
5. Nelez na odstavené vagony ani sloupy. Elektrický proud zabíjí i bez doteku.
6. Nevstupuj nikdy na koleje. Použij nadchody a podchody.
7. Stůj na nástupišti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí zachycení vlakem.
8. Graffititi je umění, patří na legál. Nebuď vandal.
9. Nenič zabezpečovací zařízení na železnici krádežemi. Nebuď terorista.
10. Nepoškozuj vybavení nádraží a zastávek. Nebuď sobec, slouží všem.
(zdroj: SŽDC)

Na všech přejezdech platí pravidla silničního provozu

Zopakujte si části zákona, týkající se železničních přejezdů!


Železniční přejezd
§ 28
(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí- li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
§ 29
(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
Výňatek ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích