Lze také konstatovat, že dlouhodobě jsou ženy nemocnější než muži. Zatímco u středočeských mužů vývoj nemocnosti kopíruje stoupající republikový trend, u žen celostátní průměr převyšuje. Vyplývá to alespoň z údajů České správy sociálního zabezpečení za období let 2012 – 2018, které společně s daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyhodnotil Český statistický úřad.

K lékaři chodí ženy častěji

Návštěvy ambulancí jsou u žen častější. Zatímco průměrná žena loni zašla do nějaké ordinace zhruba jednou za měsíc (průměr dělá 12,28 návštěvy za rok), běžný muž podle této matematiky čtvrt roku nikde nebyl (8,75 návštěvy). Rozdíl statistici vysvětlují vyšším věkem dožití žen (a tudíž vyšším podílem žen mezi staršími seniory), ale připouštějí i možnost většího zájmu o vlastní zdraví u žen než u mužů. Zatímco Středočeský kraj je v četnosti návštěv lékařů na čtvrtém místě mezi kraji, což platí pro obě pohlaví, Praha republikovou statistiku jasně vede.

Ve srovnání s rokem 2010 představují údaje z loňska nárůst zhruba o jednu návštěvu ročně, což platí pro obě pohlaví. Zvyšující se trend je patrný jak v čekárnách ordinací praktických lékařů a pediatrů, tak u ambulantních specialistů. Naopak četnost cest k zubaři se v průběhu uplynulých let prakticky nemění (loni v případě žen 1,63 a u mužů 1,37 posezení v křesle na jednoho pacienta). Také návštěvy rehabilitací a fyzioterapeutů zůstávají přibližně na stejné úrovni (loňské hodnoty jsou u žen 0,89 a u mužů 0,60).

Do nemocnice na kratší dobu

Léčení Středočechů v nemocnici se naopak rok od roku zkracuje. Svědčí o tom alespoň průměrná doba strávená na takzvaném akutním lůžku (což neznamená celkovou dobu hospitalizace). Postupně se změnila z 9,3 dne v roce 2010 na loňských 7,4 dne. Dlouhodobě však platí, že muži pobývají v nemocnici déle než ženy: loni měli pacienti celokrajský průměr osm dní, zatímco pacientky o jeden den méně: sedm.

Najdou se však regionální rozdíly: nejvyšší průměrnou ošetřovací dobu mají u mužů Kladensko, Příbramsko a Benešovsko, u žen Benešovsko, Kutnohorsko a Kladensko. Naopak nejnižší hodnoty se týkají u mužů Mladoboleslavska, Nymburska a Kolínska, u žen pak Prahy-východ, Nymburska a Mladoboleslavska. U obou pohlaví je shodné, že nejdéle zůstávají v nemocnici Středočeši ve věku nad 65 let: průměrná ošetřovací doba se u nich loni pohybovala kolem 11 dní (muži 11,2, ženy 10,9).

Podíl dočasně práce neschopných pojištěnců (pro nemoc a úraz)

Region  Muži  Ženy
Benešovsko  4,60 procenta  5,63 procenta
Berounsko  4,28 procenta  5,14 procenta
Kladensko  4,15 procenta  4,77 procenta
Kolínsko  4,00 procenta  4,71 procenta
Kutnohorsko  4,84 procenta  4,98 procenta
Mělnicko  3,70 procenta  4,19 procenta
Mladoboleslavsko 4,16 procenta 5,18 procenta
Nymbursko  4,18 procenta 4,85 procenta
Praha-východ  3,59 procenta 5,51 procenta
Praha-západ  3,95 procenta 5,15 procenta
Příbramsko  4,10 procenta  4,93 procenta
Rakovnicko 4,30 procenta  5,74 procenta
Středočeský kraj  4,08 procenta  5,10 procenta

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky; údaje za rok 2018