Jestliže v celorepublikovém průměru přišly nové složení svých zastupitelstev vybírat zhruba tři pětiny voličů, vysoce nadprůměrnou účast zaznamenala kolešovská volební komise: 83,78 procenta – když ze 111 voličů jich přišlo odevzdat hlas 93. Zřejmě svou roli sehrál fakt, že občané mohli vybírat ze dvou kandidátních listin. A na výběr měli lidé i v rámci jednotlivých kandidátek: do sedmičlenného zastupitelstva nominovala obě uskupení po devíti kandidátech. Úspěšnější bylo sdružení Společně s občany se ziskem čtyř mandátů; Patrioti pro Kolešov budou mít tři hlasy. V čistě mužské sestavě zastupitelstva se sejdou pánové ve věku od 42 do 68 let.

V Pleteném Újezdu, kde také voliči měli možnost volby mezi dvěma volebními sdruženími, naopak přišlo jen 222 lidí z celkového počtu 467 lidí, kteří měli tu možnost; to odpovídá volební účasti vyčíslené na 47,54 procenta. Sedm mandátů v zastupitelstvu si rozdělili Hasiči a spol. a Pro Pletený Újezd v poměru 2:5. Nově zvoleným zastupitelům je od 40 do 68 let; padesátiny však už oslavili pouze dva z nich. Ke společným jednáním se budou scházet čtyři muži a tři ženy.

Oddělení pro pacienty s covid-19. Ilustrační foto.
Krizové scénáře nemocnic pro další vlnu: oddělení změní na covidová za pár hodin

Ve zbývající dvojici obcí bylo prakticky rozhodnuto předem, jestliže voliči měli k dispozici pouze jednu kandidátní listinu, z níž měl „vypadnout“ pouze jeden kandidát. I tak v Mohelnici nad Jizerou přišla vyjádřit svůj zájem o veřejné dění polovina voličů: 50,82 procenta, což bylo konkrétně 31 občanů. Z celkového počtu 61 voliče zde byl na kandidátní listině SNK pro Mohelnici zapsán každý desátý: šest. Mandáty jich získalo pět – tři ženy a dva muži ve věku od 32 do 64 let, přičemž dámy patří k mladšímu křídlu nově zvolené sestavy a oba pánové k tomu staršímu.

Také kobylničtí občané vybírali pět zastupitelů z šesti adeptů; v tomto případě na kandidátní listině Sdružení Kobylnice 2021 – SNK. Přišlo to udělat 72 voličů: 47,37 procenta. Uspěli kandidáti ve věku od 39 do 69 let: tři muži a dvě ženy.

Noví zastupitelé, kteří jsou vesměs nezávislými a s výjimkou kobylnického komunisty Miroslava Hrubeše i bez politické příslušnosti, získali své posty zhruba na rok. Napřesrok by se totiž měly uskutečnit volby do obecních zastupitelstev v řádném termínu. Přesněji: pozice zastupitelů ti zvolení teprve získají. Výsledky hlasování projedná v pondělí Státní volební komise – a po schválení budou zveřejněny ve Sbírce zákonů.

Svatá mše na Tetíně
Na Tetíně uctili památku svaté Ludmily. Mši sloužil přímý potomek české světice

Mimořádné volby do zastupitelstev obcí, které se mohou konat jako volby nové, dodatečné nebo opakované, se letos uskutečnily již po třetí: konaly se 20. března (vyhlášeny pro 5 obcí), 29. června (6 obcí), nyní 18. září (14 obcí) – a ještě budou v adventním čase 11. prosince (4 obce). „Hlavními“ volebními dny se však letos stane počátek víkendu za tři týdny: 8. a 9. října, kdy se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.