Řeč je třeba o šití roušek, nákupu dalších ochranných pomůcek či o rozvozu léků a jídla seniorům. Právě s tím nadace městům a obcím i neziskovým organizacím pomohla, a to prostřednictvím grantu v rámci bleskové Krizové pomoci. Z více než 26 a půl milionu korun, které byly vyčerpány během dvou týdnů, aby podpořily na šest a půl stovky projektů, šla na záměry ve středních Čechách desetina: 2,98 milionu.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Peníze pomáhaly rozmanitým způsobem. Třeba obec Citov zajistila roušky, které zdarma rozdala svým obyvatelům. Také obec Třebešice nakupovala, a to nejen roušky, ale také rukavice, tekuté dezinfekce a aplikátory na dezinfekci. Rovněž v obci Horky pořídili dezinfekční prostředky, plastové láhve na ně, ale i látkové ochranné roušky. Hodně vyplacených podpor se pak týkalo šití roušek svépomocí.

Podpora, jak uvedl Ota Schnepp z centrály Skupiny ČEZ, přišla vhod i zdravotníkům. Třeba mělnický oblastní spolek Českého červeného kříže může pořídit nejen ochranné pomůcky jako jsou rukavice, roušky či filtry, ale také dezinfekce, ionizační čističky, jednorázové pláště a další materiál. Městská nemocnice Čáslav zase díky nadačnímu příspěvku nakupovala dezinfekci či papírové ručníky a mýdla jak pro zaměstnance, tak pro pacienty.

Farní charita Nymburk pak požádala o příspěvek na zajištění kontinuity distribuce hmotné a potravinové pomoci bezdomovcům a lidem pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi s příjmem do pěti tisíc korun, když v důsledku omezení spojených s epidemií koronaviru hrozil v poskytování této pomoci výpadek. Charita tak může pořídit 20 balíčků pro rodiny a 10 pro osoby bez přístřeší, jež obsahují trvanlivé potraviny, drogerii a vitaminy určené na měsíc.

Dalších 4,1 milionu nadace podle slov své ředitelky Michaely Zikové rozdělila třem pražským nemocnicím, které znají i středočeští pacienti. Těm peníze pomohly k zakoupení vybavení právě pro boj s onemocněním Covid-19. Fakultní nemocnici v Motole poslouží dva miliony k nákupu monitorů životních funkcí pacientů, Thomayerově nemocnice v Krči umožnilo poskytnutých 1,6 milionu pořídit sanitku pro převoz vysoce infekčních pacientů, která má speciální filtračně ventilační jednotku, jež zajistí ochranu zdravotníků. A vinohradské nemocnici příspěvek ve výši 560 tisíc umožní pořídit analyzátor, který výrazně navýší počet prováděných testů na onemocnění Covid-19.

I když se částka připravená na koronavirové projekty z původních 15 milionů zdvojnásobila kvůli obrovskému zájmu obcí a neziskovek, peníze byly vyčerpány během dvou týdnů. „Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli,“ připomněla ředitelka Nadace ČEZ Ziková. S tím, že grantové řízení bylo maximálně zjednodušeno – a o projektech se rozhodovalo on-line každý den včetně víkendů. Současně nebylo využití peněz striktně omezováno: žadatelé dostali volnost k rozhodování o tom, co v místě svého působení sami vnímají jako nejpotřebnější.