Pilotní projekt Pol Pointů, bezobslužných kontaktních míst, rozjela středočeská policie před čtvrtrokem. Tehdy, v polovině ledna, kdy začaly první pokusy (s následným spuštěním ostrého provozu od počátku února) to nebylo v rámci opatření proti šíření koronaviru; policisté chtěli hlavně zachovat lidem soukromí, omezit jejich časovou zátěž a rozšířit možnosti kontaktu.

Právě pro nynější koronavirovou současnost však toto řešení může nabídnout řadu plusů v rámci běžného jednání lidí s policií. Člověk se může spojit s takzvaným centrálním místem na krajském ředitelství, které jeho informace zaznamená – a okamžitě předá příslušnému policejnímu pracovišti, jež se věcí bude dál zabývat. Zatím běží pilotní provoz, kdy to takto funguje v pracovních dnech mezi osmou a patnáctou hodinou. Což nynější nouzový stav nijak neovlivnil.

S rouškou není problém

Veškerá komunikace s občanem se odehrává videokonferenčně, sdělila Deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. S upřesněním, že nedochází k jakémukoli fyzickému kontaktu, což plně odpovídá nařízení vlády k omezení přenosu nákazy novým typem koronaviru. „Současně jsou v prostoru Pol Pointu k dispozici dezinfekční prostředky pro občany – a po opuštění místa je celý prostor dezinfikován,“ doplnila.

Není problém ani v tom, že lidé mají nyní povinnost pohybovat se prakticky kdekoli mimo vlastní domácnost s nasazenou rouškou. Možné identifikaci osob to nebrání, i když jsou návštěvníci v kontaktu s policejním pracovištěm pouze prostřednictvím kamer a mikrofonů. „Osoba, která vstoupí do prostoru Pol Pointu, samozřejmě může uvnitř roušku sejmout, neboť tam není nikdo další,“ vysvětlila Suchánková.

Komunikovat lze z domova

První Pol Point vznikl a stále je v provozu v Karlštejně na Berounsku, druhý přibyl v Lysé nad Labem na Nymbursku. „Zřízení dalšího bezkontaktního místa plánujeme ještě v další obci na Nymbursku,“ představila Suchánková nejbližší záměry.

Alternativou k využívání těchto místností je Pol Point – virtual, nabízející možnost komunikovat na dálku s policií odkudkoli. I z domova. Poslouží k tomu mobil nebo počítač s připojením k internetu, který je vybavený kamerou, mikrofonem a reproduktorem. Stačí poslat na adresu krps.polpoint@pcr.cz e-mail s uvedením jména a příjmení, čísla dokladu totožnosti a informace o předmětu podání. Policie zašle odpověď s odkazem na videokonferenci a přihlašovací údaje.

„V době platnosti nouzového stavu už této možnosti využily dvě desítky občanů,“ konstatovala Suchánková. „V převážné většině se jednalo o podání vysvětlení, komunikaci ohledně úkonů trestního řízení, výslech svědka či oběti,“ přiblížila využití novinky.

„I přesto, že byl projekt pilotně spuštěn teprve začátkem února a následující měsíc byl v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav, je tato bezkontaktní alternativa komunikace veřejností využívána,“ poznamenala mluvčí středočeské policie.

Kontaktní místo policie Pol Point

- Nejde o náhradu tísňové linky 158, jejíž úloha v případě potřeby rychle přivolat hlídku zůstává nezastupitelná. Prostřednictvím Pol Pointů se projednávají záležitosti, u kterých nejde o ohrožení života či zdraví: například se jedná o oznamování trestné činnosti, podávání vysvětlení a podobně.

- Hlavním posláním bezobslužných kontaktních míst, jejichž návštěvníci jsou s policisty v kontaktu prostřednictvím videokonference, je zlepšovat dostupnost služeb policie za současného zvýšení ochrany obětí trestných činů. Počítá s tím, že tato forma umožní snáz nahlásit třeba případy domácího násilí nebo sexuálních útoků.

- Na dálku lze být s policií v kontaktu nejen prostřednictvím speciálně vybudovaných zabezpečených místností (do nichž v době, kdy je někdo uvnitř, nemůže vstoupit nikdo další, a policie sleduje i dění v okolí). Je to možné prakticky odkudkoli prostřednictvím počítače s kamerou připojeného k internetu (případně i tabletu či většiny dnes běžně rozšířených typů mobilních telefonů).

Zdroj: Policie ČR