„Zájem občanů mě skutečně překvapil – a velmi potěšil,“ reagovala hejtmanka.

Jedním dechem ocenila, že o tom, co je ve městě i v regionu trápí, nemají lidé problém hovořit otevřeně – a přímo. Prostě: ostych stranou. A zatímco při předchozích setkáních v jiných místech se řeč točila především kolem dopravy a rekonstrukce silnic, v Poděbradech se této oblasti týkaly převážně jen otázky k opravám Revoluční ulice. Došlo ale i na vysvětlování, jak mohou senioři využívat krajských slev na jízdném v autobusech i vlacích, přičemž pro hejtmanku bylo překvapením, jak málo se o téhle možnosti ví. Změnit by to měla větší osvětová kampaň, již se hejtmanství chystá spustit na počátku příštího roku.

Hlavními tématy však staly fungování domovů pro seniory – zde má kraj významnou úlohu jako zřizovatel těch „státních“ – a také udělování podpory a záštit na akce připravované rozmanitými spolky či neziskovými organizacemi.