Zlatou stuhu tak převzali zástupci obce Libovice od krajského radního pro oblast financí Gabriela Kovácse. „Gratuluji vítězům a současně si velice vážím účasti každé obce, která do soutěže náročné na přípravu jde. Letos je to 17 středočeských vesnic. Rozhodování hodnotitelské komise nebylo jednoduché, ale velký dík a gratulace patří všem,“ řekl Gabriel Kovács.

Zelenou stuhu, která oceňuje péči o zeleň a životné prostředí získala obec Kněžice. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Žižice. Jinočany získaly bílou stuhu za činnost mládeže, Rišuty modrou stuhu za společenské život. Inovativní obcí jsou Kněžice.

Cena hejtmanky Středočeského kraje získal při vyhlašování výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Vedle stuh a diplomů se také udělila Cena hejtmanky Středočeského kraje. „Za zachování historické paměti obce ji získal kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice. Převzal ji z rukou radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera,“ uvedla Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje.

V Libovici žije 357 stálých obyvatel. Obec se soutěže poprvé účastnila loni, kdy získala diplom za rozvíjení lidových tradic a diplom za harmonické začlenění Jedlého parku do okolní krajiny. Už tehdy hodnotitelskou komisi velmi zaujala.

„Život obce je úzce propojen se spolkovou činností a do všech akcí a projektů jsou zapojovány od počátku také děti a mládež. Obec představila komisi svou přirozenou vesnickou pospolitost, občanskou soudržnost a snahu o zachování typického venkovského rázu. Z celé prezentace vyzařovalo, jak jsou Libovičtí po právu hrdi na svůj domov. Všechny tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí, že letošním středočeským držitelem Zlaté stuhy se stala právě obec Libovice,“ uvedla krajská mluvčí Helena Frintová.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. „Nositel titulu Vesnice roku 2019 bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích,“ dodala Helena Frintová, mluvčí Středočeského kraje.

Starosta: Táhneme za jeden provaz a v tom je naše síla

Starosta Libovice Petr Ibl.Zdroj: DENÍK/Kateřina Nič Husárová

„Docela nás to zaskočilo, opravdu jsme zlatou stuhu nečekali,“ přiznal starosta Libovice Petr Ibl poté, co jím vedená obec zvítězila v soutěži Vesnice roku 2019. „Nepředpokládali jsme, že bychom mohli být tak dobří, abychom dosáhli na to nejvyšší ocenění,“ řekl.

Přihlásili jste se do soutěže poprvé?
Přihlášeni jsme byli druhý rok, přičemž vloni jsme získali už diplom. Ale nejvyšší ocenění, to je velký úspěch.

Čím myslíte, že jste zaujali?
Komise byla desetičlenná. Chtěli vědět, co se v obci buduje a plánuje, územní plán, atd., ale ze všeho nejvíce zajímal společenský život v obci. Chtěli poznat, zda to u nás skutečně funguje. Jak lidé drží pohromadě. Aby to nebyla například jen prezentace pana starosty. Za dvě hodiny, které měla na nás komise vyhrazené, jsme jim předvedli před hasičárnou například ukázku našich Staročeských májů.

V čem si myslíte, že je vaše obec výjimečná? Co je její silnou stránkou?
Určitě v tom, že dokážeme táhnout za jeden provaz. Když vidím, jak se jinde ve vesnicích nedokáží dohodnout a jsou rozhádaní, jsem rád, že u nás to tak není a chceme dělat věci společně. To je určitě naše silná stránka.

Kompletní výsledky krajského kola Vesnice roku 2019

• CENA HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE – za zachování historické paměti obce - kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice

• ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí – Kněžice

• ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Žižice

• BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže – Jinočany

• MODRÁ STUHA – za společenský život – Řisuty

• ZLATÁ STUHA – vítěz krajského kola – Libovice

• INOVATIVNÍ OBEC - obec Kněžice

• DIPLOM ZA VZORNÉ VEDENÍ KRONIKY – Senomaty

• DIPLOM ZA MODERNÍ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY – Pátek

• DIPLOM ZA KVALITNÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU V OBCI (FULÍNOVA CENA) - Máslovice

• OCENĚNÍ ZA REVITALIZACI SOUSTAVY RYBNÍKŮ V OBCI – Ledčice

• DIPLOM ZA CITLIVÉ PROPOJENÍ HISTORICKÉ A NOVÉ BUDOVY MŠ ZCELENÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADOU – Davle

• DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE - Jíloviště

• DIPLOM ZA PÉČI O ROZVOJ OBCE – Ostrov

• DIPLOM ZA KONCEPČNÍ VIZE ROZVOJE ZELENĚ V OBCI A JEJÍM OKOLÍ – Davle

• DIPLOM ZA VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉHO ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO KLUBU - Pátek

• DIPLOM ZA ZÁCHRANU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – Suchdol

• OCENĚNÍ ZA KULTURNÍ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY Nápad – Řisuty

• DIPLOM ZA MODERNIZACI A ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY – Ledčice

• OCENĚNÍ ZA SPOLUPRÁCI OBCE S KRÁLOVSKÝCH PIVOVAREM – Krušovice

• OCENĚNÍ ZA CHARITATIVNÍ AKCE V OBCI – Knovíz

• DIPLOM ZA AKTIVNÍ ZAPOJENÍ SENIORŮ DO ŽIVOTA OBCE – Senomaty

• DIPLOM ZA PRÁCI S MLÁdeží – Vojkovice

• OCENĚNÍ ZA PŘÍSTUP OBCE K SENIORŮM A PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Smečno

• DIPLOM ZA PŘIPOMENUTÍ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY – Davle

• KOLÁČOVÁ CENA – Krušovice

• ZLATÁ CIHLA V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA

kategorie A) – klášter s kaplí sv. Jana Křtitele, obec Suchdol, část obce Vysoká

kategorie B) – Hospoda, obec Máslovice

• CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV – Vojkovice