Kdykoli a kdekoli

Srážky se zvěří patří k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Potvrzují to nejen poznatky policie, ale i statistiky pojišťoven. Jednotlivé pojišťovací domy jsou zajedno: ze středních Čech mají tyto pojistné události hlášeny nejčastěji v rámci celé republiky. Uživatelé internetu to ostatně mohou mít přímo před očima; stačí nahlédnout do mapy Centra dopravního výzkumu na www.srazenazver.cz. Střední Čechy se červenají nanejvíc – a to plošně; nikoli snad hlavně na Příbramsku, Křivoklátsku či třeba v Poberouní, kde by s divokými zvířaty na silnicích leckdo počítal.

Čas versus slunce

Z autoškoly si zřejmě mnozí vzpomenou: vybaví si varování před okrajem lesa, před místy s hustou vegetací u silnice či častými trasami, kudy zvěř chodí za potravou. A také slova o tom, že lesní zvířata se málokdy pohybují samostatně, takže v místě, kde se objeví jeden kus, je nutné očekávat i další. A jistě zaznělo také upozornění, že i když riziko je aktuální po celý den, největší bývá po západu slunce a před jeho východem.

Právě s tím souvisí aktuální nárůst rizika, varuje organizace Besip, která se v rámci ministerstva dopravy stará o bezpečnost silničního provozu. S přechodem na letní čas pro nás náhle začne svítat v jinou dobu – avšak pro zvěř se nemění zhola nic. „Zvířata naši změnu času neregistrují – a za pastvou chodí ve stále stejnou dobu. Kvůli časovému posunu je ale na silnicích silnější provoz o hodinu dříve,“ upozorňuje Besip.

Ranní dopravní špička se tak skokem přibližuje k času, kdy divoce žijící zvířata nejčastěji vycházejí za hledáním potravy. Přesně tak, jak jsou zvyklá – podle pohybu slunce po obloze. Rázem se však dostávají k silnicím v době, kdy náhle zhoustl provoz. S prodlužujícími se dny a dřívějším svítáním se situace změní – nicméně právě nyní je na místě ranní obezřetnost.

Jak se vyhnout střetu se zvěří
- Dbát opatrnosti v místech označených dopravní značkou „Pozor, zvěř“
- Předvídat možný výskyt volně žijících zvířat a přizpůsobit tomu jízdu
- V místech pravděpodobného výskytu zvěře kontrolovat obě strany silnice
- V případě zjištění pohybu zvířete zpomalit a ztlumit dálková světla
- Počítat s tím, že poblíž jednoho zahlédnutého zvířete mohou být i další
- Lepší je zvolit čelní náraz než divoký manévr s rizikem vážné havárie

Zdroj: Policie ČR

Jak postupovat po střetu se zvěří

- Zapnout výstražná světla a místo označit výstražným trojúhelníkem
- Přivolat policii – v případě zranění osob ale nejprve volat záchranáře
- Neposkytovat zvířeti pomoc či je odklízet – hrozí zranění nebo nemoc
- Policisté kvůli zvířeti kontaktují správce honitby nebo myslivecké sdružení
- Kontaktovat asistenční linku pojišťovny a pořídit fotografie (mobilem)
- Pozor na pytláctví – zabité zvíře si motorista nikdy nesmí ponechat