Vliv změny cen dodávek Deníku potvrdila Zuzana Žídková z krajského úřadu. A zřejmě nepůjde o drobné: navýšení bude ve srovnání s dřívějšími předpoklady podle všeho představovat desítky milionů korun. Vyšší desítky milionů. „Původní rozpočet počítal s cenami běžnými do poloviny roku 2021,“ konstatovala Žídková. S tím, že středočeští radní se nákupem energií pro příští roky zabývali už na jaře.

„Na základě usnesení rady kraje ze dne 22. dubna byla 16. června uzavřena smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky na centralizované nákupy elektrické energie a zemního plynu pro potřeby objektů Středočeského kraje a objektů jeho příspěvkových organizací na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a. s., na roky 2022 a 2023,“ konstatovala Žídková. S odkazem i na další usnesení radních, které prodloužilo termín realizace centralizovaného nákupu z konce května (jak bylo stanoveno původně) do 30. září.

Snaha o včasné řešení však neznamená, že by nyní krajská pokladna byla takzvaně za vodou. Nakoupeno kraj nemá. „Aukce na nákup elektřiny a zemního plynu na období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2023 již proběhly dvakrát. Obě byly zrušeny z toho důvodu, že nebyly podány žádné nabídky,“ osvětlila Žídková souvislosti. S tím, že další nákup energií se chystá nyní v listopadu.

Na hejtmanství předpokládají, že vzhledem k současnému stavu nabídek v energetickém průmyslu bude v rozpočtu kraje třeba připravit proti dřívějším očekáváním navíc zhruba 70–80 milionů. „V návrhu rozpočtu Středočeského kraje na rok 2022 je v tomto smyslu zapracována specifická rezerva ve výši 70 milionů korun právě na úhradu případného navýšení cen energií,“ uvedla Žídková.

Pokud jde o příspěvkové organizace kraje, k nimž patří třeba střední školy nebo muzea, ale i například domovy seniorů, dětské domovy nebo záchranná služba, hejtmanství ve vtahu k nim chystá jednotný postup. „Problematika případných vícenákladů spojených s navýšením cen energií bude ze strany kraje řešena plošně pro všechny jím zřizované příspěvkové organizace,“ uvedla Žídková bez dalších podrobností.

Šetřit se dá pomocí úspor

Náklady na energie se kraj snaží snižovat prostřednictvím rozmanitých opatření. Pro řadu budov ve svém vlastnictví včetně samotného krajského úřadu chystá specializované projekty energetických úspor. Další prošly nebo procházejí úpravami, ať už jde o zateplení včetně výměny oken, vyregulování otopné soustavy – nebo třeba nahrazení zastaralých svítidel úspornějšími. V některých případech se objevují i specializované akce – jako třeba vybudování nové trafostanice v sedlčanském domově pro seniory.