Zastupitelský klub občanských demokratů vyzývá vedení kraje, aby peníze určené na činnost ombudsmana – hovoří přitom o statisících korun ročně – přesměroval „na mnohem potřebnější projekty ve školství nebo zdravotnictví“. Podobná vyjádření nejsou ve středočeské politice ojedinělá, a to nejen v nynějším volebním období; s blížícími se krajskými volbami zřejmě budou zaznívat stále častěji.

„Krajský ombudsman nemá pro své fungování žádnou zákonnou oporu a vymyká se obvyklým postupům na skutečně otevřených a funkčních úřadech,“ uvedl Kupka. Nový ombudsman Jiří Švadlena z Benešova je naopak přesvědčen, že jde o užitečný post (a podle počtu stížností i potřebný) který může občanům pomoci najít zastání, pokud nejsou spokojeni s jednáním úředníků.

Jestliže Kupka zdůrazňuje, že podle dostupných informací žádný jiný kraj podobnou funkci nezřizuje, je to podle Švadleny jen otázkou času: předpokládá, že post krajského ochránce práv je natolik užitečný, že se do budoucna stane samozřejmostí i jinde. Byť, pravda, zatím vžitý není.

Kupka naopak považuje novou funkci na hejtmanství za důkaz „takového rozvratu komunikace s občany, že se musí hledat takto neobvyklá řešení“. To, že lidé mají mít možnost dovolat se zastání, nezpochybňuje. „V rámci odboru kontroly působí oddělení stížností. Pokud snad má vedení kraje pocit, že nefunguje správně, bylo by přirozeným řešením to napravit,“ poukázal na struktury v rámci krajského úřadu, jež by podle něj měly postačovat.

Novou funkci dostal někdejší místostarosta Benešova za ANO Jiří Švadlena. Byl jmenován krajským ombudsmanem: veřejným ochráncem práv občanů Středočeského kraje.
Lidem má nově pomáhat krajský ochránce práv. Je z Benešova

Nově zřízenou funkci odmítá s tím, že si vyžádá zbytečné náklady – a zavedený postup může spíš komplikovat. „Na místě je otázka, jestli nejde jen o navoněnou krajskou trafiku pro komunální politiky bez práce,“ nebere si Kupka servítky poukazem fakt, že Švadlena byl před komunálními volbami místostarostou Benešova za ANO, kde tehdy působil v městské radě mimo i společně se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou, která je jeho stranickou kolegyní.

Tuhle otázku položil Deník Švadlenovi už tři dny po nástupu do nové funkce. „Já ten plat nepotřebuji,“ odpověděl nový ombudsman s tím, že má příjmy z podnikání, a navíc je starobním důchodcem.

Jestliže krajský úřad v lednu vypsal výběrové řízení na pozici ombudsmana, rozhodl se (přičemž nebyl jediným kandidátem) nabídnout své zkušenosti s jednáním s lidmi, dovednost mluvit s každým jeho řečí a schopnost podílet se v rámci řešení sporů na zmírňování napětí.

Právě to by podle něj mělo být jeho hlavním úkolem: občanů, kteří se cítí nespojeni, se ujmout, vyslechnout, vysvětlit souvislosti, nasměrovat záležitost tam, kde se věci mohou pohnout – a následně se zajímat, co se děje dál. Případně vystupovat v roli mediátora, který dokáže zklidnit spory a najít kompromisy.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Čapkův památník po rezignaci Seidlové povede tatáž Seidlová

Deníku dále řekl, že chce nejen řešit případné nepříznivé ohlasy na činnost krajských úředníků i organizací krajem zřizovaných, jež k němu dorazí, ale plánuje také výjezdy po středních Čechách spojené s vlastním hledáním podnětů. „Ještě před prázdninami,“ připomněl krajský ombudsman.

Z pozice nespokojenců hledajících u ombudsmana zastání se chce na Švadlenu obrátit i středočeská opozice. Chystá se na to třeba Jan Skopeček (ODS). „Kraj by měl řešit praktické věci, které od něj lidé čekají, například potřebnou optimalizaci krajského školství. Prakticky nic se ale neděje. První stížnost tak pravděpodobně podám já osobně: na nečinnost krajské koalice právě v oblasti školství. Vážně ale pochybuji, že s tím ombudsman něco udělá,“ shrnul Skopeček, co se chystá podniknout i jaký výsledek očekává.

Občané mohou krajského ombudsmana oslovit se svými záležitostmi prostřednictvím e-mailové adresy svadlena@kr-s.cz. Podle informací krajského úřadu se na něj lidé mohou obracet při podávání podnětů či stížností souvisejících s výkonem samosprávné činnosti kraje, jeho příspěvkových organizací anebo s činností krajského úřadu – a občanům zprostředkuje i komunikaci s radou kraje.

Rekonstrukce dálnice. ilustrační foto.
V blízkosti metropole vyrostou šestiproudé dálnice. Zmizí kolony?

Právě to je velmi důležité podle mínění hejtmanky hejtmanky Jermanové. „Služba úřadu je po nás službou občanům – a tímto krokem se snažíme úřad víc otevřít veřejnosti. Pokud to tak opozice nevnímá, máme na správu věcí veřejných skutečně opačný pohled,“ reagovala na úterní Kupkova slova. Připomněla, že během svých úředních dnů v regionech se mnohokrát setkala se stížnostmi obyvatel kraje na těžkopádnost komunikace s úřady a úředníky. „Z jejich podnětů bylo patrné, že by pro ně bylo snazší, aby se mohli obrátit na někoho, kdo by jim komunikaci s úřadem a řešení jejich problému usnadnil. Jsem ráda, že ředitel krajského úřadu vyslyšel moji prosbu, aby zvážil zřízení takovéhoto institutu, a že se již nový ochránce práv občanů Ing. Jiří Švadlena ujal své funkce,“ zdůraznila.

Upozornila, že ombudsmana využívá kromě Policie ČR i Český rozhlas, síť krajských nemocnic v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, působí v oblastních nemocnicích kraje v Mladé Boleslavi a Benešově, má ho i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. „Proč by ho tedy nemohl mít region s největším počtem obyvatel?“ táže se a hned nabízí odpověď: mít svého ombudsmana není ničím neobvyklým u nás ani v zahraničí.

Nesouhlasně hejtmanka vrtí hlavou i nad Kupkovými slovy, že ombudsman není zapotřebí, pokud na krajském úřadu funguje oddělení stížností. Stačí se prý podívat, jak jsou popsány náplně jejich činnosti v organizačním řádu. „Z jejich srovnání lze snadno pochopit, v čem jsou odlišné. Pan krajský zastupitel Martin Kupka si tyto interní normy úřadu může vyžádat – a podrobně se s nimi seznámit,“ vybídla Jermanová jednoho ze svých věrných kritiků. „Ombudsman je jakýsi mediátor mezi veřejností a úřadem, ale i mezi stěžovatelem a subjektem, na nějž byl podán podnět. Naopak oddělení stížností krajského úřadu má úzce vymezené okruhy činností, které – na rozdíl od ombudsmana – neumožňují každodenní blízký kontakt s občany,“ vysvětlila základní rozdíl. „Navíc řešení věcí prostřednictvím oddělení stížností neumožňuje stěžovateli využít anonymity, kterou někteří stěžovatelé mohou při řešení svého podnětu preferovat,“ doplnila.

Odhalení otisku zdi
Přenesení londýnské připomínky hrdinů do středních Čech ukazuje film Transfer 3