Asociace, jejímiž zakládajícími členy jsou vedle Středočeského kraje čtyři jeho organizace (Regionální muzeum v Kolíně, Hornické muzeum v Příbrami, Polabské muzeum v Poděbradech s jeho národopisnou pobočkou v Přerově nad Labem a také Středočeská centrála cestovního ruchu), má být otevřená i dalším zájemcům. Radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD) připomněl, že vedle muzeí v přírodě, jejichž zřizovatelem je veřejná správa, by se časem mohla zapojit i některá soukromá muzea se zaměřením na prezentaci architektury, řemeslné výroby či lidových zvyků našich předchůdců – a především na přibližování způsobu jejich života.

Dát vědět, co se na kraji právě upeklo, je přitom možné hned pěkně zatepla. Příležitost se nabízí prakticky okamžitě. Od úterka do pátku se totiž koná historicky první setkání oborníků zaměřené přímo na skanzeny. Právě tam bude příležitost dát o asociaci a jejích cílech vědět.

Velkou inspirací pro její činnost se má stát Morava; přikývl Horčička poté, co Marcela Melková (ANO) zmínila zejména aktivity Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zpočátku se postaví do jejího čela on sám. Zastupitel Daniel Marek (STAN) se zajímal o to, zda i do budoucna bude předsednictví pouze čestnou funkcí, nebo se počítá se zřízením placeného postu. Martin Kupka (ODS), který netajil své pochybnosti, zda se právě nerodí cosi jako budoucí trafika, navázal dotazem na případné náklady spojené s činností administrativní síly. Odpověď mohli oba přijmout s potěšením: nepočítá se s žádnými odměnami či jinými výdaji souvisejícími s činností asociace. „Nemusíte se obávat; nebude to klást žádné nároky na krajský rozpočet,“ ujistil Horčička. 

I tak zazněly další pochybovačné hlasy. Ivo Šanc (STAN) poznamenal, že on není tím, kdo by podléhal nadšení. Zakládat novou instituci, která bude zastřešovat tři krajská muzea, považuje za zbytečné. „Zajišťování financí lze zařídit jednodušeji,“ míní. Navíc mu není jasné, kolik podobných tematicky zaměřených asociací by se ještě mělo zakládat.

To, že mezi zastupiteli nezůstal osamoceným pochybovačem, potvrdilo i závěrečné rozhodování. Pro založení asociace se sice zvedlo 39 rukou a proti pouze jediná – nicméně 12 volených zástupců občanů se zdrželo hlasování.