Program navazující na vlastně již minulé programové období dotací z IROP neboli Integrovaného regionálního operačního programu Michalik vnímá jako vítanou příležitost dosáhnout na peníze umožňující doplnit vybavení nemocnic i další zlepšení. Prostě: příležitost posílit středočeské zdravotnictví jako celek. „Onemocnění covid-19 nerozlišuje, zda je pacient léčen ve státní, krajské, soukromé či jiné nemocnici,“ zdůraznil Michalík. Již do voleb šel s tím, že důležitý je především prospěch pacientů – a proto odmítá postoj, aby se kraj staral pouze o pětici svých oblastních nemocnic s tím, že v případě těch ostatních mají jako odpovědní vlastníci vystupovat zase jejich zřizovatelé. Což není nová debata; tohle téma se objevuje od rozsáhlé privatizace středočeských nemocnic v roce 2007.

Michalik má jasno: nemocnice zůstává nemocnicí bez ohledu na vlastníka. I ty soukromé a městské jsou spádové pro statisíce občanů. „Evropa nám nabízí miliardy korun na investice. Chceme, aby si na tyto peníze sáhly všechny středočeské nemocnice. Proto jsem jim nabídl pomoc s přípravou žádostí,“ konstatoval ve čtvrtek.

Možnost podpory od A až do Z

Ředitele zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji oslovil s informacemi o možnostech plynoucích z nejnovější úpravy React-EU – a zdůraznil, že Regionální dotační kancelář Středočeského kraje může být nápomocna kterémukoli zdravotnickému zařízení. „Disponuje kvalifikovanými pracovníky a dlouholetými zkušenostmi s čerpáním dotačních prostředků,“ konstatoval náměstek hejtmanky.

Nemocnicím tito specialisté mohou podle jeho slov poskytnout metodické vedení, konzultace, ale i přímou pomoc při zpracovávání žádosti a její registraci – stejně jako pak při vlastní realizaci projektu a dohledu, aby byly naplněny podmínky takzvané udržitelnosti. Což je podmínkou vyplacení evropských dotací: zajistit, aby projekt i nadále sloužil účelu, na který byly peníze schváleny.