Konec sporů ohlásil v úterý ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra a po konzultaci s externí advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček & spol. úřad vyhoví žádostem zastupitelů Martina Macháčka (STAN) a Michaela Pánka (ODS) o poskytnutí neanonymizované verze. A kompletní dokument bez začerněných míst mohou dostat i ostatní zastupitelé, kteří si o něj řeknou.

Jistě lze ještě očekávat debaty o tom, proč to nešlo hned – a také o tom, co lze vyčíst z nyní odkrytých údajů. Podle dřívějšího stanoviska firmy BDO, zvolené před rokem ve výběrovém řízení, byla anonymizace provedena v souladu legislativou – a začerněny byly údaje, jež mohou mít povahu citlivých dat nebo mohou vykazovat známky obchodního tajemství.

Ředitel Holub dále zdůraznil, že výrok auditora (v němž začerněno nebylo nic), hovoří jasně: nebylo prokázáno porušení zákona a z posuzování veřejných zakázek soutěžených správou silnic ani nevyplynulo, že by došlo k porušení právních předpisů či interních norem; byly shledány pouze teoretické nedostatky. Pánkovo upozornění na možné nehospodárnosti spojené se vznikem stamilionových škod – což hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) opakovaně označila za nepodložené nařčení – tak podle vedení kraje audit nepotvrdil.

S tím však Pánek, který se svými podezřeními vystupoval loni v létě, kdy byl předsedou finančního výboru krajského zastupitelstva (a právě jeho údaje daly k objednání auditu podnět), nesouhlasí. Trvá na tom, že vyvrátit nebo potvrdit jeho slova by mohl pouze mnohem důkladnější forenzní audit – ten však kraj neobjednal.