Stále aktuální podle slov hejtmanky Petry Peckové (za STAN) zůstává vytváření databáze těch, kteří chtějí pomáhat – a na něž se je v případě potřeby možné obrátit. I když v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální služby ve Středočeském kraji pomáhají nyní vojáci, uplatnit se může i kdokoli další, kdo má chuť se zapojit. „Již v minulosti se ukázala jako přínosná spolupráce například se studenty,“ připomněla hejtmanka. Stejně tak je vítáno třeba zapojení bývalých zdravotních sester, které již odešly do důchodu.

Přihlásit se ale může skutečně kdokoli: Pomoc je potřeba třeba také při manipulaci s pacienty i s klienty, stejně jako základní asistence při hygieně či stravování, pro což není potřebné předchozí specializované školení.

Do seznamu dobrovolníků, na něž se kraj může v případě potřeby obrátit a zkontaktovat je se zařízením v blízkosti jejich bydliště, se lze přihlásit elektronicky; prostřednictvím formuláře, na který najdou odkaz na webu krajského úřadu s adresou www.kr-stredocesky.cz. Kontaktovat je také možné Regionální dobrovolnické centrum Středočeského kraje – spolek Letokruh.