Ukáže, jak se je ve spolupráci s investory podařilo změnit ze strašáků v chlouby obcí a smysluplně využít. To by se mohlo sát inspirací i tam, kde opuštěné produkční areály stále působí odpudivě – nebo dokonce představují nebezpečí (či přinejmenším ekologickou zátěž).

Takzvané webináře k různým tématům pořádá kraj společně s Regionální stálou konferencí Středočeského kraje především pro starosty, další členy jejich týmů včetně zastupitelů a pracovníky obecních i městských úřadů.

Tentokrát je zván každý, kdo má zájem dosáhnout u zdevastovaných areálů nějakého pokroku a chce se dozvědět, jak postupovali jinde. Kde? To zazní až přímo při on-line setkání; prozatím organizátoři pouze prozrazují, že mimo jiné představí regeneraci a opětovné oživení areálů, které nyní slouží vědě, výzkumu, rozvoji inovací, kultuře i cestovnímu ruchu.

Do budoucna se chystá i zveřejnění inspirujících příběhů proměn středočeských brownfieldů na webu. Webinář, k jehož sledování se tradiční účastníci i další zájemci z řad firem nebo jiných vlastníků brownfieldů a z veřejnosti mohou připojit odkudkoli pomocí běžného počítače nebo pokročilejšího mobilního telefonu s přístupem k internetu, se uskuteční 24. června od 14 hodin. Není třeba nic instalovat nebo nastavovat; postačí využít odkaz.

V rámci programu, který bude moderovat náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek, dojde nejen na představení toho, co se povedlo. Řeč bude i o zdrojích financování a o tom, jakou podporu může kraj zajistit obcím, městům i dalším vlastníkům. Záznamy z uskutečněných webinářů krajský úřad zveřejňuje na YouTube kanálu Středočeského kraje.