Předem předjednaná varianta předložená zastupitelům náměstkem hejtmanky Gabrielem Kovácsem (ANO), že kraj vyčlení peníze na právní služby, posudky, soudní poplatky a podobné záležitosti, přičemž jedou měsíčně kraj bude družstvu zpětně proplácet faktury, získala v zastupitelstvu velkou podporu: podpořilo ji 46 hlasujících a devět se hlasování zdrželo; proti nebyl nikdo.

Neobešlo se to ale bez diskusí. Napříč politickými stranami se středočeští polici shodovali, že není úplně fér poskytnout podporu jedné skupině klientů H-Systemu – a dalším nedat nic; stejně jako lidem, kteří byli poškozeni v jiných podobných kauzách. „Čeká nás vypořádat se řadou dalších požadavků, které možná budou stejně jímavé, ale nebudou mít takovou mediální odezvu,“ připustil Martin Kupka (ODS). „A možná měli osud ještě složitější,“ poznamenal jeho stranický kolega Jan Skopeček.

Například radní Martin Herman (ANO) připomněl, že v případě peněz pro družstvo Svatopluk jde o poskytnutí podpory „tam, kde to hoří“. „Nemůžeme zohlednit, kdo kolik zaplatil, jak byl podveden,“ upozornil Herman, že kraj do jiných kauz nemůže vstupovat. Náměstek Kovács i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) upozornili na sociální aspekt: v Horoměřicích jsou tím, že se mohou po dvaceti letech ocitnout bez přístřeší, ohroženi lidé, z nichž nemalou část představují senioři, rodiny s dětmi či rodiny neúplné. „Nepředpokládám, že by se nějakým masivním způsobem odškodňovalo,“ zdůraznil Kovács.

V rozpravě přesto zaznělo několik podnětů, co by z pohledu kraje bylo možno podniknout na pomoc Středočechům, které postihnou problémy s bydlením. Skopeček by v souvislosti s lidi z Horoměřic rád prozkoumal zbytné krajské nemovitosti, zda jsou některé v takovém stavu, aby v případě potřeby mohly alespoň provizorně nabídnout střechu nad hlavou – a rád by také prověřil možnosti podpory z fondu hejtmanky.

Věslav Michalik (STAN) upozornil na dopis sdružení Maják, jímž se o vstřícný přístup ze strany kraje hlásí také další skupina klientů H-Systemu. „Abychom neotevřeli Pandořinu skříňku,“ obává se Michalik, že se svými problémy s bydlením se může ozvat i řada dalších lidí.

Konkrétní skupinu přiblížil neúspěšný návrh komunistů, žádajících kompenzace pro obyvatele Kladenska poškozené v souvislosti s kauzou hornických bytů bytů po OKD. „Před osmi nebo devíti lety byli lidé ponecháni na pospas osudu,“ upozornil Zdeněk Milata (KSČM), podle jehož slov hodně lidí předčasně skončilo v domovech důchodců, putovalo do azylových domů nebo se tísní u příbuzných. Radní by podle Milaty měli zvážit, jakou formou by kraj lidem postiženým privatizací OKD mohl pomoci. Podporu při hlasování však tento návrh nezískal.

Při hlasování nepochodil ani Michalik s protinávrhem STAN, aby místo finanční podpory pro družstvo Svatopluk kraj podpořil lidi z Horoměřic přímo – tím, že najme právní kancelář, která jim právní pomoc bude poskytovat. Proč to není možné, vysvětlil z hlediska své právnické profese radní Robert Bezděk: kraj nikomu nemůže vnucovat konkrétního advokáta – navíc Horoměřičtí jsou v situaci, kdy už advokáty mají.