Třebaže obec již má vybudovaný systém splaškové kanalizace i s vlastní čistírnou odpadních vod, na který jsou napojeny nejen Psáry, ale u Horní a Dolní Jirčany, nachystala projekt budování kanalizačních řadů za 16,2 milionu korun. V části kanalizace je totiž třeba navýšit kapacitu. „Kanalizační řady budou uloženy do silnice, místních komunikací, chodníku a do zeleně,“ připomněla Helena Frintová z krajského úřadu.