Krajský úřad na twitteru a facebooku informoval, že dokument hovoří především o úsilí směřujícím ke zlepšení zázemí pro činnost policejních složek, jehož výsledky by měli ocenit především příslušníci pořádkové policie, zásahové jednotky a dopravní policie, o spolupráci na zvyšování nadstandardu při výcviku a spolupráci se školami při výchově k prevenci.

Kraj se také usnesením středočeských zastupitelů zavázal k pravidelné podpoře poskytováním sponzorského daru. Letos se jedná o čtyři miliony korun, za které středočeská policie nakoupí drony a zaměřovací techniku. Toto vybavení využije například při pátracích akcích, dohledu nad určenými oblastmi nebo při dokumentaci míst dopravních nehod či trestných činů. Hejtmanka Pecková míní, že i tudy vede cesta k tomu, aby bylo v kraji bezpečněji. „Chceme více policistů v ulicích a chceme, aby měli odpovídající vybavení a neodcházeli z kraje jen proto, že se jim nedostává podpory,“ uvedla v souvislosti s podpisem memoranda.

Vzájemná součinnost obou stran stvrzená podpisy nejvyšších funkcionářů může navázat na dřívější spolupráci. Už v minulých letech kraj například pořizoval pro vozidla prvosledových hlídek automatizované externí defibrilátory a takzvané záchranářské batohy se zdravotnickým vybavením; v tom nadále pokračuje. Dokonce pomohl s pořízením specializovaných vozidel vybavených pro kontroly kamionů, přičemž přislíbil i úpravy ploch, jež k takovým kontrolám budou vhodné: je totiž třeba šoféry nákladní dopravy i jejich vozidla prověřovat na bezpečném místě, ne někde při krajnici, a také mít možnost kamion v případě zajištění vážných problémů odstavit a další jízdu umožnit až poté, co provozovatel zjedná nápravu. Spolupráce se středními školami zřizovanými krajem se před obdobím koronavirových omezení rozvíjela v rámci kampaně Přes bariéry s policií, kdy si při akci s dobročinným podtextem studenti vyzkoušeli testy fyzické zdatnosti, které jsou součástí přijímacího řízení při vstupu do služebního poměru, a zároveň studenty maturitních ročníků oslovují policejní náboráři s představením možností uplatnění u policie.