Středočeský kraj zajišťuje investorskou přípravu a možné vedení tramvajových tras do obcí v pražském prstenci prostřednictvím středočeské Krajské správy a údržby silnic (KSUS). „Rozšíření tramvajových tratí do obcí a měst sídlících v blízkosti Prahy, společně s rozšířením integrované dopravy na železničních tratích, považujeme za jediný možný způsob, jak zlepšit dopravní propojení mezi Prahou a obcemi,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Vedení těchto tratí na území regionu je, jak dále upřesnila, koordinováno s vedením tramvajových tras zajišťovaných hl. m. Prahou, konkrétně prostřednictvím Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. Ten poskytuje středočeské Krajské správě a údržbě silnic, coby investorovi, své zkušenosti s provozováním těchto tratí.

Kraj: Celá investice je za námi 

Podle krajského radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO 2011) tím však celá pomoc Prahy směrem ke středním Čechám končí.  „Celá investorská příprava, počínaje zpracováním vyhledávacích studií, projektových dokumentací či následného financování, to vše jde za námi.Nelze tudíž tvrdit, jak už se v médiích díky prohlášení náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) objevilo, že Praha chce stavět tramvajové tratě do středních Čech. Je tomu přesně naopak. Jde o náš zájem, který ve spolupráci s Prahou řešíme a připravujeme delší dobu,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

V případě Průhonic je projekt ve fázi vyhledávání trasy 


Tramvajové trati na území regionu bude kraj podle jeho slov připravovat a realizovat samostatně, hlavní město Praha poskytne součinnost při provozu a napojení na kolejovou síť Prahy. Petr Dolínek hovořil o vybudování tramvajových sítí do středních Čech minulý týden při představování strategie města pro rozvoj tramvajové sítě.

Tam mimo jiné zaznělo, že nejblíže k realizaci má tramvajová trať z Prahy 8 do Zdib. V případě Průhonic je projekt zatím ve fázi vyhledávání vhodné trasy.  Podle Františka Petrtýla jednání se zástupci dotyčných obcí probíhají tak, aby byly v maximální možné míře zohledněny jejich požadavky na prostorové umístění vedení tramvajových tras v návaznosti na možnosti dalšího rozvoje obce,“ dodal radní F. Petrtýl.