Nová přírodní památka chránící luční stanoviště zahrnuje 28,11 hektaru. „Pro běžné procházky veřejnosti na tomto území se ale nic nemění,“ ujistil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD), že občané se nemusí obávat omezení pohybu. Na území, jež bude vyznačeno cedulemi, však nebude možné tábořit ani rozdělávat ohně, pořádat hromadně organizované akce ani trhat rostliny nebo odchytávat živočichy. Vyloučeny jsou samozřejmě i takové činnosti jako umisťování staveb, zřizování skládek jakýchkoli materiálů či provádění terénních úprav – a vůbec využívání pozemků nešetrným způsobem.

Jedná se o významný a skutečně cenný biotop, připomněl Petera. Předmětem ochrany jsou především luční stanoviště, která představují reprezentativní ukázku ovsíkových, bezkolencových (s bezkolencem modrým) a pcháčových luk. Živočichové zde nejsou nijak mimořádní – lze nicméně spatřit chřástala polního a ve vlhčích partiích narazit na obojživelníky.

Maloplošných zvláště chráněných území – ať už se jedná o přírodní rezervace, či právě o přírodní památky – je ve středních Čechách čtvrt tisícovky: přes 220. Dále se v kraji nacházejí chráněné krajinné oblasti (Blaník, Brdy, Český kras, Český ráj, Kokořínsko a Křivoklátsko). Celková plocha území požívajících ochrany přesahuje 7200 hektarů. Rozloha kraje činí 10 929 kilometrů čtverečních (1 092 900 hektarů). Chráněno je tedy necelých 0,7 procenta území.