Čerstvě krajští radní schválili čtyři stovky žádostí o příspěvky v rámci takzvané třetí výzvy kotlíkových dotací, jež lidi podporují při náhradě starých kotlů na uhlí zařízeními nejenom s pohodlnější obsluhou, ale především s ekologičtějším provozem šetrnějším k ovzduší: tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu nebo plynovým kondenzačním kotlem. Další čtyři stovky žadatelů by se měly dočkat schválení příspěvku ještě v červenci.

Dosloužit má skoro osm tisíc kotlů

Celkově krajský úřad počítá, že finanční podporu v řádu desetitisíců, ale i přes sto tisíc korun, dostane v rámci třetí výzvy asi 7,9 tisíce majitelů domů, kteří se podělí o částku dosahující 922,4 milionu korun. Úplně přesně to předem rozpočítat nelze: příspěvky se liší podle zvoleného typu zdroje tepla a ceny zařízení; zčásti pak i v závislosti na regionu, kde má žadatel nemovitost. Aktuálně jsou dotace podle údajů krajského úřadu proplaceny u více než 4,7 tisíce zájemců.

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2021 na Krajském úřadu.
Konalo se vyhlášení výsledků krajského kola soutěže radničních webů

Na všechny žadatele, zvláště na ty, kteří se přihlásili později, se však zřejmě nedostane. U stovek zájemců se zdá, že peníze už pro ně nevystačí: krajský úřad totiž přijal celkem přes 8,3 tisíce žádostí. Stává se nicméně, že poměrně vysoký podíl žadatelů s původně schválenou dotací od záměru nakonec ustoupí a peníze zůstanou k dispozici pro další zájemce. Také takzvaná alokace, tedy suma připravená k rozdělení, se umí změnit: původně vyčleněná půlmiliarda se navýšila na více než devět set milionů.

Žadatelé dostali dva roky času

„Velký zájem žadatelů jsme předpokládali, proto byla 3. výzva pro příjem žádostí o dotaci otevřena nepřetržitě skoro dva roky,“ upozornil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), jak byly podmínky nastaveny již v minulém volebním období.

Připomněl také, kde se vzaly peníze, jimiž se původně vyčleněnou půlmiliardu podařilo téměř zdvojnásobit: „Díky úspěšnému jednání s ministerstvem životního prostředí byla alokace navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy – a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám.“

Zatímco nyní se rozdávají dotace na nové kotle, do budoucna budou zřejmě naopak padat sankce: pokuty za ty staré. Hovoří se totiž o chystaném zákazu provozovat neekologické kotle spalující uhlí (ale také o možném oddalování začátku platnosti tohoto opatření). Starých kotlů, které by nevyhověly, ve středních Čechách zřejmě zůstávají ještě desítky tisíc.