Čerstvě krajští radní schválili čtyři stovky žádostí o příspěvky v rámci takzvané třetí výzvy kotlíkových dotací, jež lidi podporují při náhradě starých kotlů na uhlí zařízeními nejenom s pohodlnější obsluhou, ale především s ekologičtějším provozem šetrnějším k ovzduší: tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu nebo plynovým kondenzačním kotlem. Další čtyři stovky žadatelů by se měly dočkat schválení příspěvku ještě v červenci.

Dosloužit má skoro osm tisíc kotlů

Celkově krajský úřad počítá, že finanční podporu v řádu desetitisíců, ale i přes sto tisíc korun, dostane v rámci třetí výzvy asi 7,9 tisíce majitelů domů, kteří se podělí o částku dosahující 922,4 milionu korun. Úplně přesně to předem rozpočítat nelze: příspěvky se liší podle zvoleného typu zdroje tepla a ceny zařízení; zčásti pak i v závislosti na regionu, kde má žadatel nemovitost. Aktuálně jsou dotace podle údajů krajského úřadu proplaceny u více než 4,7 tisíce zájemců.

Na všechny žadatele, zvláště na ty, kteří se přihlásili později, se však zřejmě nedostane. U stovek zájemců se zdá, že peníze už pro ně nevystačí: krajský úřad totiž přijal celkem přes 8,3 tisíce žádostí. Stává se nicméně, že poměrně vysoký podíl žadatelů s původně schválenou dotací od záměru nakonec ustoupí a peníze zůstanou k dispozici pro další zájemce. Také takzvaná alokace, tedy suma připravená k rozdělení, se umí změnit: původně vyčleněná půlmiliarda se navýšila na více než devět set milionů.

Žadatelé dostali dva roky času

„Velký zájem žadatelů jsme předpokládali, proto byla 3. výzva pro příjem žádostí o dotaci otevřena nepřetržitě skoro dva roky,“ upozornil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), jak byly podmínky nastaveny již v minulém volebním období.

Připomněl také, kde se vzaly peníze, jimiž se původně vyčleněnou půlmiliardu podařilo téměř zdvojnásobit: „Díky úspěšnému jednání s ministerstvem životního prostředí byla alokace navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy – a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám.“

Zatímco nyní se rozdávají dotace na nové kotle, do budoucna budou zřejmě naopak padat sankce: pokuty za ty staré. Hovoří se totiž o chystaném zákazu provozovat neekologické kotle spalující uhlí (ale také o možném oddalování začátku platnosti tohoto opatření). Starých kotlů, které by nevyhověly, ve středních Čechách zřejmě zůstávají ještě desítky tisíc.