Mimochodem: letos už k nim přibylo bezmála 18 tisíc dalších: středeční údaje hlásí 111 266 případů zaznamenaných od počátku sledování vývoje pandemie. A loni evidovaný počet úmrtí, 1164, se za 13 dní letošního roku zvýšil o dalších 218 zemřelých.

Začátek 7. března

První potvrzený případ byl ve středních Čechách zaznamenán 7. března. „Jednalo se o import onemocnění z Itálie, konkrétně z Val Gardeny,“ připomněla Šalamunová i s konkrétním označením lyžařského střediska. Právě s výjezdy za lyžováním byl příchod onemocnění spojován.

„První případy bezprostředně souvisely s cestováním, respektive s návratem našich občanů z rizikových zemí, kde trávili jarní prázdniny. Již koncem března se však začali objevovat pacienti, kteří cestovatelskou anamnézu neměli – a ani nepřišli do kontaktu s nikým, kdo se z ciziny vrátil, zmínila Šalamunová k začátkům šíření viru ve středních Čechách.

Byla to doba, kdy se ještě dařilo dohledat zdroj nákazy a úspěšně izolovat zjištěné kontakty. Díky celorepublikově vyhlášeným omezením jich ostatně nebylo mnoho: zpravidla do tří či čtyř.

Po uvolnění protiepidemických opatření na počátku léta byla situace v kraji poměrně klidná. Objevilo se několik lokálních ohnisek; nejčastěji ve firmách. A nejprobíranější malér té doby měl souvislost s Prahou.

„Nejen Středočeský kraj, ale celou republiku poznamenal výskyt onemocnění v pražském klubu Techtle Mechtle, odkud byla nákaza rozšířena téměř do všech krajů,“ připomněla Šalamunová zdroj, z něhož koronavirus vtrhl třeba i do sportovních klubů.

Hodně mladých lidí se pak také nakazilo na kurzech pořádaných vysokými školami před nástupem studentů do prvního ročníku. A Středočeši většinou dojíždějí studovat do Prahy, kde byl v té době zaznamenáván nejvyšší výskyt onemocnění v rámci republiky.

Postupně se pak situace vyvinula až k dnešku, kdy stále platí nouzový stav, uzavřené zůstává vše, co zavřít bylo možné, uplatňuje se řada omezení a nemocnice zápolí s tím, aby se byly schopny postarat o pacienty.

Největší výzva v historii

Nasazení hygieniků, kteří mají v boji s pandemií významnou roli, hodnotí ředitel středočeské hygienické stanice Tomáš Vodný jako maximální. „Od poloviny března čelí naši zaměstnanci dosud největší výzvě v historii hygienické služby,“ konstatoval. S konstatováním, že tlak ze strany médií i veřejnosti je obrovský. „Přesto svou práci i po téměř roce dělají poctivě, zapáleně a stále ještě rádi, za což jim patří velký dík a obdiv,“ chválí Vodný.

Hygienici mimo jiné provádějí epidemiologické šetření, známé i jako „trasování“, kdy podle informací od covid-pozitivních pacientů dohledávají jejich rizikové kontakty, kterým je nařízena karanténa. Také ale třeba vyhlašovali několik protiepidemických opatření na úrovni kraje i jednotlivých okresů.

Koronavirus nyní a do budoucna

- Rok 2021 jsme přivítali ve stupni číslo 5 protiepidemického systému PES. Znamená to zejména povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a ve vybraných prostorách venkovních, uzavření škol s výjimkou 1. a 2. třídy ZŠ a škol speciálních, zákaz kulturních a sportovních akcí, uzavření obchodů kromě prodeje potravin, drogerie, krmiv pro zvířata a podobného sortimentu – a také zákaz vycházení mezi 21. hodinou a pátou ranní.

- Od 16. prosince mají všichni občané možnost nechat se otestovat na covid-19 prostřednictvím antigenních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Lze je využít opakovaně, nejdříve však po pěti dnech. Antigenní testování ve Středočeském kraji probíhá na 23 odběrových místech.

- Naději na zlepšení nepříznivé epidemiologické situace nabídne až dlouho očekávané očkování, které bylo zahájeno na sklonku minulého roku mezi zdravotníky. Letos by právě díky postupnému očkování mělo být dosaženo kýženého stavu kolektivní imunity (ideálně s až 70 procenty populace imunními vůči nákaze), který umožní vrátit se k běžnému způsobu života bez omezení.

Zdroj: Dana Šalamunová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje