S používáním chemikálií, což by leckdo odhadoval jako asi nejrizikovější činnost, loni prokázaná nemoc z povolání nesouvisela ani jediná. Z ročního vyhodnocení plyne, že jako nebezpečnější se projevilo prostředí jiné výroby včetně automobilového průmyslu, těžby – a vlivem koronaviru také zdravotnictví či sociální péče (což je obor, kde třeba o rok dříve, předloni, nebyl prověřován žádný případ). Jednotlivé nemoci se dále objevily v takových odvětvích jako doprava a skladování (kde nicméně bylo více případů prověřovaných, avšak nakonec bez prokázaného vlivu pobytu na pracovišti), zemědělství a lesnictví, obchod či potravinářství.

V ohrožení jsou hlavně ruce

Žádný z příběhů, s nímž se tým odboru hygieny práce setkal v rámci posuzování konkrétních případů, není radostný – ať už se nakonec prokázala přímá souvislost s výkonem práce, či nikoli. Šetření pracovních podmínek v souvislosti s podezřením na nemoc z povolání loni krajská hygienická stanice provedla v 91 případu – a 64 z nich bylo jako nemoc z povolání nakonec uznáno. Pět desítek z nich pak spadá do kategorií definovaných vládním nařízením o seznamu nemocí z povolání.

Nejpočetnější zastoupení mají přetěžování horních končetin fyzickou zátěží a vibracemi. Středočeští hygienici šetřili 56 takových případů, přičemž u 29 z nich bylo poškození zdraví v práci prokázáno. Onemocnění dýchacích cest včetně plic, pohrudnice a pobřišnice prověřovali hygienici v kraji u 18 osob – přičemž dospěli k závěru, že u 15 z nich se o nemoc z povolání skutečně jedná.

Další v pořadí je novinka v podobě onemocnění covid-19 vyvolávaného koronavirem: prověřováno bylo osm případů; vesměs šlo o zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách. Prokázány jsou zatím tři. Přehled hygieniků ještě připomíná dvě uznaná kožní onemocnění z pěti prověřovaných případů – a dále jedno prošetřované a následně také prokázané poškození hlukem. Pokud jde o zmiňované dopady vlivu chemických látek, krajská hygiena prověřovala dva případy; prokázána nula.

Kontroly na linkách i v halách

Odbor hygieny práce se současně zaměřuje na standardní kontroly pracovišť – to však loni poznamenala omezení provozu ve firmách. Některé tak reagovaly na protiepidemická opaření – zvláště administrativní činnosti se masivně přestěhovaly do prostředí home office – část výrobních podniků však přibrzdily i malý odbyt zboží a nedostatek vstupních surovin a dílů. Přesto ve středních Čechách došlo celkem na 1120 kontrol pracovišť. Bezmála šest stovek z nich bylo zaměřeno na plnění povinnosti zajistit lékařské prohlídky.

Intenzivněji se hygienici zajímají především o nakládání s chemikáliemi a biocidními přípravky, dále o pracoviště s hrozbou přetěžování horních končetin (obzvlášť u dodavatelů pro automobilový průmysl a na montážních linkách) – a také o poměry panující ve skladových halách, v logistických areálech a bývalých zemědělských a průmyslových areálech. Pro ně je často příznačná vysoká koncentrace zaměstnanců, mnohdy i s podstatným podílem takzvaných agenturních pracovníků.

Prokázané nemoci z povolání v roce 2020 v okresech
- Benešov: 1
- Beroun: 11
- Kladno: 6
- Kolín: 2
- Kutná Hora: 1
- Mělník: 1
- Mladá Boleslav: 8
- Nymburk: 1
- Praha-východ: 4
- Praha-západ: 4
- Příbram: 10
- Rakovník: 1
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje