Jeden z těchto táborů, kterého se účastnilo 44 dětí a 13 dospělých, byl předčasně ukončen, uvedla Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Zotavovací akce se zúčastnilo dítě, u něhož bylo prokázáno onemocnění covid-19,“ vysvětlila.

Jiný postup bylo možno na Mladoboleslavsku volit pro tábor s 249 dětmi a 60 dospělými. Tam pobývalo dítě, k němuž se hygienici dostali v rámci stopování kontaktů souvisejících s jiným případem. „Bylo ve styku se svým sourozencem, u kterého bylo následně prokázáno onemocnění covid-19,“ upřesnila Tomicová.

Nákaza se nerozšířila

Naštěstí se nákaza mezi táborníky nerozšířila. Zmiňované dítě akci opustilo – a všichni, kteří se pohybovali v jeho blízkosti, zůstali v rámci tábora v izolaci až do doby, kdy laboratorní rozbory odebraných vzorků potvrdily, že nebezpečí nehrozí. „S ohledem na skutečnost, že v rámci tábora byla realizována doporučující opatření ministerstva zdravotnictví spočívající mimo jiné v organizačních opatřeních, kdy jsou účastníci tábora rozděleni do skupin se samostatným programem tak, aby bylo zamezeno kumulaci, nebylo nutné přistoupit k významnějšímu omezení provozu tábora nebo k jeho předčasnému ukončení,“ upřesnila Tomicová, že v tomto případě zafungovala preventivní opatření přesně tak, jak měla.

Jiná situace nastala u jedné akce na Benešovsku a jedné na Kolínsku. V těchto případech se přítomnost osoby s pozitivním výsledkem testu na koronavirem vyvolávané onemocnění covid-19 zjistila až poslední den konání, či dokonce po ukončení akce. Celkem 159 lidem, dětem i dospělým, středočeští hygienici v této souvislosti nařídili karanténu a poslali je na odběry pro testování.

Kvůli vyššímu výskytu koronavirové nákazy v kutnohorském okrese, spojovanému s ohniskem v obci Církvice, také hygienici mezi 10. a 24. červencem vydali celkem tři mimořádná opatření pro Kutnohorsko a Čáslavsko, z nichž první dvě obsahovala i nařízení vztahující se speciálně k organizované dětských táborů. Při kontrolách zaměřených na jejich dodržování neodhalili hygienici žádné nedostatky. K 25. červenci pak byla všechna tato omezení zrušena.