Informace o odměnách krajských funkcionářů – a to jak uvolněných (čili těch, pro něž je politika nyní hlavním zaměstnáním) tak i neuvolněných (podílejících se na správě veřejných věcí vedle svého povolání) – lze nyní snadno najít na webu krajského úřadu. A skutečně bez dlouhého hledání. Odkaz Odměňování nabídne hned úvodní stránka na www.kr-stredocesky.cz. Se třemi kategoriemi odkazů.

Odměny určila vláda

Koho zajímá odměna hejtmanky Petry Pecková (STAN), najde jejích 137,5 tisíce hrubého za měsíc v rámci sekce „výše odměn členů zastupitelstva“. Dalo by se to ovšem vyhledat i v aktuálním znění vládního nařízení: výši odměn totiž určuje stát; částky se pro jednotlivé roky aktualizují. Krajský web ale nabízí přehledné tabulky. Lze se v nich dočíst jak o odměnách schválených pro řadové členy zastupitelstva, tak i pro funkcionáře, kteří jsou z řad zastupitelů voleni; v jejich případě i s uvedením konkrétních jmen.

Uvolnění náměstci hejtmanky dostávají za své krajské funkce 121 tisíc. Týká se to dvou mužů: Věslava Michalika (STAN) a Jiřího Snížka (Piráti). Třetí do party, Martin Kupka (ODS), dostává v krajských službách méně, i když je náměstkem statutárním: 48 tisíc. Nyní totiž uvolněný: pro kraj pracuje vedle výkonu svého mandátu poslance.

Takzvaně řadoví členové rady kraje, jichž je celkem sedm a všichni uvolnění pro výkon funkcí na plný úvazek, dostávají po 110 tisících hrubého. Pod sto tisíci pak jsou částky pro šest uvolněných šéfů výborů krajského zastupitelstva – zpravidla jde o jejich předsedy, pouze v případě výboru pro digitalizaci a chytrý kraj je uvolněným funkcionářem místopředseda Tomáš Zmuda (Piráti) – a také jedné z komisí rady kraje: pro majetek v čele s Karlem Markem (STAN). Pro ně je učeno 93,5 tisíce. Zpravidla se jedná o zástupce vládnoucí koalice. Tradiční výjimku představuje post předsedy kontrolního výboru, obyčejně náležející zástupci opozice. Nyní tuto funkci vykonává Robert Bezděk (ANO).

K mání jsou i informace o odměnách pro neuvolněné zastupitele (ty už nařízení vlády nestanoví; jejich výši odhlasovali sami krajští zastupitelé). Pro člena zastupitelstva je to 6,9 tisíce korun měsíčně. Pokud současně zasedá ještě ve výboru či komisi, odměna se zvyšuje na 8,2 tisíce. A neuvolněným předsedům náleží 9,6 tisíce. Pro všechny krajské politiky bez rozdílu přitom platí, že částky se nesčítají, i když zastávají více funkcí: dostanou jen tu nejvyšší.

Není zástupce jako zástupce

Kraj současně zveřejňuje informace o platech vybraných úředníků. Hrubý měsíční plat ředitele krajského úřadu Jana Loušky dosahuje bez odměn 95,5 tisíce korun. Platy dvou jeho zástupců se mírně liší: Vítězslav Kaliba (pro sekci řízení úřadu a samosprávy) dostává 88 tisíc a Jindřich Schenk (pro sekci veřejných služeb, bezpečnosti a majetku) 85 tisíc. Vedoucí odborů a oddělení mají platy včetně osobního ohodnocení a příplatku za vedení v rozpětí od 50 do 90 tisíc korun. Pro případné mimořádné odměny je pak stanovena podmínka, že jejich výše v kalendářním roce nepřesáhne 25 procent ročního platu konkrétního zaměstnance.

Na krajském webu lze také najít informace o odměňování externích spolupracovníků, kteří pro kraj pracují na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Částky se různí v závislosti na konkrétních úkolech. Jednotnou taxu jde najít u tajemníků zastupitelských klubů: 500 Kč na hodinu.

Výše měsíčních odměn krajských politiků
* Uvolnění funkcionáři:
- Hejtmanka: 137 470 Kč
- Náměstek hejtmanky: 120 974 Kč
- Člen rady kraje: 109 976 Kč
- Předseda či místopředseda výboru nebo komise: 93 479 Kč

* Neuvolnění funkcionáři:
- Náměstek hejtmanky: 48 389 Kč
- Předseda výboru nebo komise: 9623 Kč
- Člen výboru nebo komise: 8248 Kč
- Člen zastupitelstva: 6874 Kč
- Teoretické možnosti (nyní nevyužito): hejtman 82 482 Kč; člen rady kraje 16 497 Kč

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz