I ve výčtu následků se tak potvrdily odhady, že vítr bude zesilovat. „Ve 105 případech jde o popadané stromy nebo zajištění uvolněných částí střech nebo pergol,“ informovali hasiči na svém facebooku.

Uvedli dále, že největší nárůst poštu výjezdů se za úsvitu týkal Příbramska, Benešovska a nejbližšího okolí metropole: jak Prahy-východ, tak Prahy-západ. Na Příbramsko se ve zvýšené míře vztahoval i noční šrumec, kdy se také jednalo především o odstraňování popadaných stromů. Vážnější situace byla během noci také v dalších oblastech v západní části kraje: na Berounsku, Kladensku, Rakovnicku a Praze-západ.

Jak se ve větru chovat bezpečně?
- Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví – a až potom záchrana majetku.
- Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.
- Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
- Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.
- Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).
- Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
- Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.
- Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek a podobně).
- Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.
- Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Zdroj: HZS Středočeského kraje